بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
درمان بواسیر و هموروئید با لیزر


تمام افرادی که در سالیان قبل ازبیماری بواسیر رنج می بردند باید به خاطر داشته باشند که در سالهای گذشته فرد مبتلا باید در بیمارستان با بیهوشی کامل عمل میشد وبعد از عمل فرد بیمار باید ۱الی۲روزدربیمارستان بستری میشد و تا مدتها از درد بعد از عمل که ناشی از جراحی با چاقوی عمل بود بیقراری میکرد اما امروزه هر چقدر که پیش میرویم با پیشرفت تکنولوژی وپ یدایش دستگاه های لیزر جدید جهت درمان بیماری بواسیر و سایر بیماریهای نشیمنگاه درمان را برای افراد مبتلا وجامعه پزشکی بسیار رضایت بخش نموده است.
از لیزر برای درمان بواسیر به دو صورت میتوان استفاده کرد۱-اشعه درماني بواسیر۲-جراحی بواسیر با لیزر
 
ادامه مطلب :منبع . http://shisherangi2016.blog.ir/rss

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان


اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان

علت خیانت های زناشوییمجموعه: دانستنیهای جنسی

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردانآیا از اختلالات جنسی رنج می برید... التهاب و تورم بیضه هادلیل احتمالی: سرطان بیضهسرطان بیضه یک بیماری بدون نشانه و بدون درد است. علامت بارز در این سرطان، تورم و التهاب بافت بیضه است که به راحتی توسط خود فرد نیز تشخیص داده می شود.راه حل: سرطان بیضه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، 100 درصد قابل درمان است. بنابراین اگر با التهاب و تورم بیضه روبرو شدید سریعا به پزشک مراجعه کنید.معاینه منظم توسط خود فرد نیز یکی  از راه های تشخیص به موقع این بیماری است. بهترین زمان برای این کار، حالت ایستاده در زیر دوش آب گرم و زمانی است که عضلات کاملا درحالت انبساط می باشند.انزال زودرسدلیل احتمالی انزال زودرس: پرکاری غده تیروئیدانزال زودرس یعنی انزال قبل یا بلافاصله پ

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان


اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان

علت خیانت های زناشوییمجموعه: دانستنیهای جنسی

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردانآیا از اختلالات جنسی رنج می برید... التهاب و تورم بیضه هادلیل احتمالی: سرطان بیضهسرطان بیضه یک بیماری بدون نشانه و بدون درد است. علامت بارز در این سرطان، تورم و التهاب بافت بیضه است که به راحتی توسط خود فرد نیز تشخیص داده می شود.راه حل: سرطان بیضه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، 100 درصد قابل درمان است. بنابراین اگر با التهاب و تورم بیضه روبرو شدید سریعا به پزشک مراجعه کنید.معاینه منظم توسط خود فرد نیز یکی  از راه های تشخیص به موقع این بیماری است. بهترین زمان برای این کار، حالت ایستاده در زیر دوش آب گرم و زمانی است که عضلات کاملا درحالت انبساط می باشند.انزال زودرسدلیل احتمالی انزال زودرس: پرکاری غده تیروئیدانزال زودرس یعنی انزال قبل یا بلافاصله پ

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان


اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان

علت خیانت های زناشوییمجموعه: دانستنیهای جنسی

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردانآیا از اختلالات جنسی رنج می برید... التهاب و تورم بیضه هادلیل احتمالی: سرطان بیضهسرطان بیضه یک بیماری بدون نشانه و بدون درد است. علامت بارز در این سرطان، تورم و التهاب بافت بیضه است که به راحتی توسط خود فرد نیز تشخیص داده می شود.راه حل: سرطان بیضه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، 100 درصد قابل درمان است. بنابراین اگر با التهاب و تورم بیضه روبرو شدید سریعا به پزشک مراجعه کنید.معاینه منظم توسط خود فرد نیز یکی  از راه های تشخیص به موقع این بیماری است. بهترین زمان برای این کار، حالت ایستاده در زیر دوش آب گرم و زمانی است که عضلات کاملا درحالت انبساط می باشند.انزال زودرسدلیل احتمالی انزال زودرس: پرکاری غده تیروئیدانزال زودرس یعنی انزال قبل یا بلافاصله پ

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان


اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان

علت خیانت های زناشوییمجموعه: دانستنیهای جنسی

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردانآیا از اختلالات جنسی رنج می برید... التهاب و تورم بیضه هادلیل احتمالی: سرطان بیضهسرطان بیضه یک بیماری بدون نشانه و بدون درد است. علامت بارز در این سرطان، تورم و التهاب بافت بیضه است که به راحتی توسط خود فرد نیز تشخیص داده می شود.راه حل: سرطان بیضه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، 100 درصد قابل درمان است. بنابراین اگر با التهاب و تورم بیضه روبرو شدید سریعا به پزشک مراجعه کنید.معاینه منظم توسط خود فرد نیز یکی  از راه های تشخیص به موقع این بیماری است. بهترین زمان برای این کار، حالت ایستاده در زیر دوش آب گرم و زمانی است که عضلات کاملا درحالت انبساط می باشند.انزال زودرسدلیل احتمالی انزال زودرس: پرکاری غده تیروئیدانزال زودرس یعنی انزال قبل یا بلافاصله پ

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان


اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان

علت خیانت های زناشوییمجموعه: دانستنیهای جنسی

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردانآیا از اختلالات جنسی رنج می برید... التهاب و تورم بیضه هادلیل احتمالی: سرطان بیضهسرطان بیضه یک بیماری بدون نشانه و بدون درد است. علامت بارز در این سرطان، تورم و التهاب بافت بیضه است که به راحتی توسط خود فرد نیز تشخیص داده می شود.راه حل: سرطان بیضه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، 100 درصد قابل درمان است. بنابراین اگر با التهاب و تورم بیضه روبرو شدید سریعا به پزشک مراجعه کنید.معاینه منظم توسط خود فرد نیز یکی  از راه های تشخیص به موقع این بیماری است. بهترین زمان برای این کار، حالت ایستاده در زیر دوش آب گرم و زمانی است که عضلات کاملا درحالت انبساط می باشند.انزال زودرسدلیل احتمالی انزال زودرس: پرکاری غده تیروئیدانزال زودرس یعنی انزال قبل یا بلافاصله پ

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان


اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان

علت خیانت های زناشوییمجموعه: دانستنیهای جنسی

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردانآیا از اختلالات جنسی رنج می برید... التهاب و تورم بیضه هادلیل احتمالی: سرطان بیضهسرطان بیضه یک بیماری بدون نشانه و بدون درد است. علامت بارز در این سرطان، تورم و التهاب بافت بیضه است که به راحتی توسط خود فرد نیز تشخیص داده می شود.راه حل: سرطان بیضه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، 100 درصد قابل درمان است. بنابراین اگر با التهاب و تورم بیضه روبرو شدید سریعا به پزشک مراجعه کنید.معاینه منظم توسط خود فرد نیز یکی  از راه های تشخیص به موقع این بیماری است. بهترین زمان برای این کار، حالت ایستاده در زیر دوش آب گرم و زمانی است که عضلات کاملا درحالت انبساط می باشند.انزال زودرسدلیل احتمالی انزال زودرس: پرکاری غده تیروئیدانزال زودرس یعنی انزال قبل یا بلافاصله پ

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان


اختلالات شایع در زندگی جنسی مردان

علت خیانت های زناشوییمجموعه: دانستنیهای جنسی

اختلالات شایع در زندگی جنسی مردانآیا از اختلالات جنسی رنج می برید... التهاب و تورم بیضه هادلیل احتمالی: سرطان بیضهسرطان بیضه یک بیماری بدون نشانه و بدون درد است. علامت بارز در این سرطان، تورم و التهاب بافت بیضه است که به راحتی توسط خود فرد نیز تشخیص داده می شود.راه حل: سرطان بیضه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، 100 درصد قابل درمان است. بنابراین اگر با التهاب و تورم بیضه روبرو شدید سریعا به پزشک مراجعه کنید.معاینه منظم توسط خود فرد نیز یکی  از راه های تشخیص به موقع این بیماری است. بهترین زمان برای این کار، حالت ایستاده در زیر دوش آب گرم و زمانی است که عضلات کاملا درحالت انبساط می باشند.انزال زودرسدلیل احتمالی انزال زودرس: پرکاری غده تیروئیدانزال زودرس یعنی انزال قبل یا بلافاصله پ

دانلود مقاله رشته تربیت بدنی تأثیر تمرینات هیپ هاپ بر بهزیستی روان شناختی دانشجویان دختر


مقدمه
در دهه های اخیر، روان شناسی مثبت نگر  به عنوان تلاشی جهت بررسی توانمندی های انسان است که هم اکنون این علم مطالعات مناسبی برای بهزیستی  و شادمانی در حوزه های مختلف آموزشی، بهداشتی، درماني و دانشگاهی فراهم نموده است (1). روان شناسی مثبت نگر، حرکتی شناخته شده در جهت سوق دادن انسان به سمت رشد، شکوفایی و بالندگی است که نمی خواهد جایگزین هیچ یک از انواع درمان های روان شناختی شود(2). جامعه علمی، در طول دهه های اخیر، شاهد مطالعات و تحقیقاتی در زمینه درک و مفهوم سازی جنبه های مختلف روان شناسی مثبت نگر به ویژه بهزیستی بوده است. بهزیستی روان شناختی به طور گسترده ای مورد بررسی و به روش های مختلفی مفهوم سازی شده است.
ادامه مطلب :منبع . http://parsafile.blog.ir/rss

اعتیاد به پورنوگرافی و راههای مقابله با آن


بیشتر بخوانید:
اعتیاد جنسی
بیشتر بخوانید:
اعتیاد به پورنوگرافی در زندگی زناشویی

علت افزایش اعتیاد به پورنوگرافی، دسترسی بسیار سهل به آن است
اعتیاد به پورنوگرافی و راههای مقابله با آن
اعتیاد به پورنوگرافی تعاریف مختلف دارد. استفاده بیش از حد از مواد پورنوگرافی طوریکه سبب اختلال در زندگی عادی فرد شود، اعتیاد به پورنوگرافی تلقی می گردد. تعریف دیگر عبارت است از این که فرد از مواد پورنوگرافی بعلت استفاده بیش از حد و یا سوء استفاده دچار عوارض مختلف می شود.
سه دلیل عمده برای استفاده از مواد پورنوگرافی ذکر شده است:
√جهت خود ارضائی
√به حقیقت پیوستن رویاها
√اجتناب از ایجاد رابطه با دیگران
گاهی دلیل استفاده از مواد پورنوگرافی این است که فرد در زندگی واقعی به رویاهای خود دست پیدا نکرده و سعی می کند با مواد پورنوگرافی جای کمبودها را پر کند. ریشه اعتیاد به پورنوگرافی معمولا به دوران کودکی

اعتیاد به پورنوگرافی و راههای مقابله با آن


بیشتر بخوانید:
اعتیاد جنسی
بیشتر بخوانید:
اعتیاد به پورنوگرافی در زندگی زناشویی

علت افزایش اعتیاد به پورنوگرافی، دسترسی بسیار سهل به آن است
اعتیاد به پورنوگرافی و راههای مقابله با آن
اعتیاد به پورنوگرافی تعاریف مختلف دارد. استفاده بیش از حد از مواد پورنوگرافی طوریکه سبب اختلال در زندگی عادی فرد شود، اعتیاد به پورنوگرافی تلقی می گردد. تعریف دیگر عبارت است از این که فرد از مواد پورنوگرافی بعلت استفاده بیش از حد و یا سوء استفاده دچار عوارض مختلف می شود.
سه دلیل عمده برای استفاده از مواد پورنوگرافی ذکر شده است:
√جهت خود ارضائی
√به حقیقت پیوستن رویاها
√اجتناب از ایجاد رابطه با دیگران
گاهی دلیل استفاده از مواد پورنوگرافی این است که فرد در زندگی واقعی به رویاهای خود دست پیدا نکرده و سعی می کند با مواد پورنوگرافی جای کمبودها را پر کند. ریشه اعتیاد به پورنوگرافی معمولا به دوران کودکی

اعتیاد به پورنوگرافی و راههای مقابله با آن


بیشتر بخوانید:
اعتیاد جنسی
بیشتر بخوانید:
اعتیاد به پورنوگرافی در زندگی زناشویی

علت افزایش اعتیاد به پورنوگرافی، دسترسی بسیار سهل به آن است
اعتیاد به پورنوگرافی و راههای مقابله با آن
اعتیاد به پورنوگرافی تعاریف مختلف دارد. استفاده بیش از حد از مواد پورنوگرافی طوریکه سبب اختلال در زندگی عادی فرد شود، اعتیاد به پورنوگرافی تلقی می گردد. تعریف دیگر عبارت است از این که فرد از مواد پورنوگرافی بعلت استفاده بیش از حد و یا سوء استفاده دچار عوارض مختلف می شود.
سه دلیل عمده برای استفاده از مواد پورنوگرافی ذکر شده است:
√جهت خود ارضائی
√به حقیقت پیوستن رویاها
√اجتناب از ایجاد رابطه با دیگران
گاهی دلیل استفاده از مواد پورنوگرافی این است که فرد در زندگی واقعی به رویاهای خود دست پیدا نکرده و سعی می کند با مواد پورنوگرافی جای کمبودها را پر کند. ریشه اعتیاد به پورنوگرافی معمولا به دوران کودکی

اعتیاد به پورنوگرافی و راههای مقابله با آن


بیشتر بخوانید:
اعتیاد جنسی
بیشتر بخوانید:
اعتیاد به پورنوگرافی در زندگی زناشویی

علت افزایش اعتیاد به پورنوگرافی، دسترسی بسیار سهل به آن است
اعتیاد به پورنوگرافی و راههای مقابله با آن
اعتیاد به پورنوگرافی تعاریف مختلف دارد. استفاده بیش از حد از مواد پورنوگرافی طوریکه سبب اختلال در زندگی عادی فرد شود، اعتیاد به پورنوگرافی تلقی می گردد. تعریف دیگر عبارت است از این که فرد از مواد پورنوگرافی بعلت استفاده بیش از حد و یا سوء استفاده دچار عوارض مختلف می شود.
سه دلیل عمده برای استفاده از مواد پورنوگرافی ذکر شده است:
√جهت خود ارضائی
√به حقیقت پیوستن رویاها
√اجتناب از ایجاد رابطه با دیگران
گاهی دلیل استفاده از مواد پورنوگرافی این است که فرد در زندگی واقعی به رویاهای خود دست پیدا نکرده و سعی می کند با مواد پورنوگرافی جای کمبودها را پر کند. ریشه اعتیاد به پورنوگرافی معمولا به دوران کودکی

درمان انزال زودرس با طب سنتی


بیشتر بخوانید:
انزال زودرس
بیشتر بخوانید:
راهکارهای درمان انزال زودرس

انزال زودرس یکی از شایع‌ترین شکایات مردان در مراجعه به پزشک است. حدود یک‌سوم مردان از این مشکل رنج می‌برند که این میزان برحسب سن، نژاد، محل زندگی و عوامل دیگر در جوامع مختلف متغیر است. زودانزالی از مهم‌ترین علل سردی روابط زوجین است و گاهی از علل ناباروری نیز محسوب می‌شود.
دکتر کاظمی، متخصص طب سوزنی و گیاهان دارویی نوشت: در کنار داروهای شیمیایی که معمولا از سوی روان‌پزشک برای رفع این مشکل تجویز می‌شود، که البته گاهی باعث وابستگی نیز می‌شود، روش‌های درماني دیگری در طب مکمل وجود دارد که می‌تواند بسیار اثربخش و فاقد عارضه جانبی باشد.
روان‌درماني یکی از اولین درمان‌های موجود است. تلاش برای رسیدن به آرامش، رفع تنش و اضطراب روزانه، استفاده از رایحه خوش در محیطی دلپذیر و مناسب و احترام به انتظار و عقیده طرف مقابل ه

شعر رندانه از ستاره فرخی نژاد / تو را رندانه میخواهم به دل جانانه میخواهم


شعر رندانه از ستاره فرخی نژاد / تو را  رندانه میخواهم به دل جانانه میخواهم
شعر عاشقانه ی رندانه
دسته بندی:عاشقانه
تو را رندانه میخواهمبه دل جانانه میخواهم
تو را ای باده ی مستیبه لب پیمانه میخواهم
به روزم نشئه ی جانیتو خود دردی و درماني
تو را ای خالق هستی شبی مستانه میخواهم
شعر مرتبط با این شعر:شعر کودتا از ستاره فرخی نژاد / کودتا گر میکنی، با لشکر مویت نکن
شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.
دریافتعنوان: شعر رندانهحجم: 348 کیلوبایتتوضیحات: شعر رندانه از ستاره فرخی نزاد :منبع . http://app-shaere.blog.ir/rss

شعر رندانه از ستاره فرخی نژاد / تو را رندانه میخواهم به دل جانانه میخواهم


شعر رندانه از ستاره فرخی نژاد / تو را  رندانه میخواهم به دل جانانه میخواهم
شعر عاشقانه ی رندانه
دسته بندی:عاشقانه
تو را رندانه میخواهمبه دل جانانه میخواهم
تو را ای باده ی مستیبه لب پیمانه میخواهم
به روزم نشئه ی جانیتو خود دردی و درماني
تو را ای خالق هستی شبی مستانه میخواهم
شعر مرتبط با این شعر:شعر کودتا از ستاره فرخی نژاد / کودتا گر میکنی، با لشکر مویت نکن
شما می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.
دریافتعنوان: شعر رندانهحجم: 348 کیلوبایتتوضیحات: شعر رندانه از ستاره فرخی نزاد :منبع . http://app-shaere.blog.ir/rss

بیش فعالی جنسی در مردان


بیش فعالی جنسی در مردان

مردانی که بیشتر عمر می کنندمجموعه: دانستنیهای جنسی

بیش فعالی جنسی در مردانبیش فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی می باشد، طوریکه این بیماران مثلا تا 20-15 بار رابطه جنسی در روز ارضاء جنسی پیدا نمی کنند. این حالت را که یک بیماری است نباید با میل جنسی زیاد اشتباه کرد.
ممکن است یک مرد در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد که با آن نیازهایش برطرف می شود و این حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد میزان شیوع این بیماری وجود ندارد. در یک بررسی میزان شیوع این بیماری را 3 درصد مردان گزارش کرده اند که اگر درست باشد رقم قابل ملاحظه ای است. روانشناسان و روانپرشکان این بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.بیش فعالی جنسی یک بیماری بسیار آزار دهنده برای خود فرد و فامیل وی و جامعه محسوب می شود و اگر به درستی با آن برخو

بیش فعالی جنسی در مردان


بیش فعالی جنسی در مردان

مردانی که بیشتر عمر می کنندمجموعه: دانستنیهای جنسی

بیش فعالی جنسی در مردانبیش فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی می باشد، طوریکه این بیماران مثلا تا 20-15 بار رابطه جنسی در روز ارضاء جنسی پیدا نمی کنند. این حالت را که یک بیماری است نباید با میل جنسی زیاد اشتباه کرد.
ممکن است یک مرد در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد که با آن نیازهایش برطرف می شود و این حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد میزان شیوع این بیماری وجود ندارد. در یک بررسی میزان شیوع این بیماری را 3 درصد مردان گزارش کرده اند که اگر درست باشد رقم قابل ملاحظه ای است. روانشناسان و روانپرشکان این بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.بیش فعالی جنسی یک بیماری بسیار آزار دهنده برای خود فرد و فامیل وی و جامعه محسوب می شود و اگر به درستی با آن برخو

بیش فعالی جنسی در مردان


بیش فعالی جنسی در مردان

مردانی که بیشتر عمر می کنندمجموعه: دانستنیهای جنسی

بیش فعالی جنسی در مردانبیش فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی می باشد، طوریکه این بیماران مثلا تا 20-15 بار رابطه جنسی در روز ارضاء جنسی پیدا نمی کنند. این حالت را که یک بیماری است نباید با میل جنسی زیاد اشتباه کرد.
ممکن است یک مرد در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد که با آن نیازهایش برطرف می شود و این حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد میزان شیوع این بیماری وجود ندارد. در یک بررسی میزان شیوع این بیماری را 3 درصد مردان گزارش کرده اند که اگر درست باشد رقم قابل ملاحظه ای است. روانشناسان و روانپرشکان این بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.بیش فعالی جنسی یک بیماری بسیار آزار دهنده برای خود فرد و فامیل وی و جامعه محسوب می شود و اگر به درستی با آن برخو

بیش فعالی جنسی در مردان


بیش فعالی جنسی در مردان

مردانی که بیشتر عمر می کنندمجموعه: دانستنیهای جنسی

بیش فعالی جنسی در مردانبیش فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی می باشد، طوریکه این بیماران مثلا تا 20-15 بار رابطه جنسی در روز ارضاء جنسی پیدا نمی کنند. این حالت را که یک بیماری است نباید با میل جنسی زیاد اشتباه کرد.
ممکن است یک مرد در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد که با آن نیازهایش برطرف می شود و این حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد میزان شیوع این بیماری وجود ندارد. در یک بررسی میزان شیوع این بیماری را 3 درصد مردان گزارش کرده اند که اگر درست باشد رقم قابل ملاحظه ای است. روانشناسان و روانپرشکان این بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.بیش فعالی جنسی یک بیماری بسیار آزار دهنده برای خود فرد و فامیل وی و جامعه محسوب می شود و اگر به درستی با آن برخو

بیش فعالی جنسی در مردان


بیش فعالی جنسی در مردان

مردانی که بیشتر عمر می کنندمجموعه: دانستنیهای جنسی

بیش فعالی جنسی در مردانبیش فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی می باشد، طوریکه این بیماران مثلا تا 20-15 بار رابطه جنسی در روز ارضاء جنسی پیدا نمی کنند. این حالت را که یک بیماری است نباید با میل جنسی زیاد اشتباه کرد.
ممکن است یک مرد در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد که با آن نیازهایش برطرف می شود و این حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد میزان شیوع این بیماری وجود ندارد. در یک بررسی میزان شیوع این بیماری را 3 درصد مردان گزارش کرده اند که اگر درست باشد رقم قابل ملاحظه ای است. روانشناسان و روانپرشکان این بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.بیش فعالی جنسی یک بیماری بسیار آزار دهنده برای خود فرد و فامیل وی و جامعه محسوب می شود و اگر به درستی با آن برخو

بیش فعالی جنسی در مردان


بیش فعالی جنسی در مردان

مردانی که بیشتر عمر می کنندمجموعه: دانستنیهای جنسی

بیش فعالی جنسی در مردانبیش فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی می باشد، طوریکه این بیماران مثلا تا 20-15 بار رابطه جنسی در روز ارضاء جنسی پیدا نمی کنند. این حالت را که یک بیماری است نباید با میل جنسی زیاد اشتباه کرد.
ممکن است یک مرد در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد که با آن نیازهایش برطرف می شود و این حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد میزان شیوع این بیماری وجود ندارد. در یک بررسی میزان شیوع این بیماری را 3 درصد مردان گزارش کرده اند که اگر درست باشد رقم قابل ملاحظه ای است. روانشناسان و روانپرشکان این بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.بیش فعالی جنسی یک بیماری بسیار آزار دهنده برای خود فرد و فامیل وی و جامعه محسوب می شود و اگر به درستی با آن برخو

بیش فعالی جنسی در مردان


بیش فعالی جنسی در مردان

مردانی که بیشتر عمر می کنندمجموعه: دانستنیهای جنسی

بیش فعالی جنسی در مردانبیش فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی می باشد، طوریکه این بیماران مثلا تا 20-15 بار رابطه جنسی در روز ارضاء جنسی پیدا نمی کنند. این حالت را که یک بیماری است نباید با میل جنسی زیاد اشتباه کرد.
ممکن است یک مرد در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد که با آن نیازهایش برطرف می شود و این حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد میزان شیوع این بیماری وجود ندارد. در یک بررسی میزان شیوع این بیماری را 3 درصد مردان گزارش کرده اند که اگر درست باشد رقم قابل ملاحظه ای است. روانشناسان و روانپرشکان این بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.بیش فعالی جنسی یک بیماری بسیار آزار دهنده برای خود فرد و فامیل وی و جامعه محسوب می شود و اگر به درستی با آن برخو

بیش فعالی جنسی در مردان


بیش فعالی جنسی در مردان

مردانی که بیشتر عمر می کنندمجموعه: دانستنیهای جنسی

بیش فعالی جنسی در مردانبیش فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی می باشد، طوریکه این بیماران مثلا تا 20-15 بار رابطه جنسی در روز ارضاء جنسی پیدا نمی کنند. این حالت را که یک بیماری است نباید با میل جنسی زیاد اشتباه کرد.
ممکن است یک مرد در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد که با آن نیازهایش برطرف می شود و این حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد میزان شیوع این بیماری وجود ندارد. در یک بررسی میزان شیوع این بیماری را 3 درصد مردان گزارش کرده اند که اگر درست باشد رقم قابل ملاحظه ای است. روانشناسان و روانپرشکان این بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.بیش فعالی جنسی یک بیماری بسیار آزار دهنده برای خود فرد و فامیل وی و جامعه محسوب می شود و اگر به درستی با آن برخو

بیش فعالی جنسی در مردان


بیش فعالی جنسی در مردان

مردانی که بیشتر عمر می کنندمجموعه: دانستنیهای جنسی

بیش فعالی جنسی در مردانبیش فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی می باشد، طوریکه این بیماران مثلا تا 20-15 بار رابطه جنسی در روز ارضاء جنسی پیدا نمی کنند. این حالت را که یک بیماری است نباید با میل جنسی زیاد اشتباه کرد.
ممکن است یک مرد در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد که با آن نیازهایش برطرف می شود و این حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد میزان شیوع این بیماری وجود ندارد. در یک بررسی میزان شیوع این بیماری را 3 درصد مردان گزارش کرده اند که اگر درست باشد رقم قابل ملاحظه ای است. روانشناسان و روانپرشکان این بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.بیش فعالی جنسی یک بیماری بسیار آزار دهنده برای خود فرد و فامیل وی و جامعه محسوب می شود و اگر به درستی با آن برخو

بیش فعالی جنسی در مردان


بیش فعالی جنسی در مردان

مردانی که بیشتر عمر می کنندمجموعه: دانستنیهای جنسی

بیش فعالی جنسی در مردانبیش فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی می باشد، طوریکه این بیماران مثلا تا 20-15 بار رابطه جنسی در روز ارضاء جنسی پیدا نمی کنند. این حالت را که یک بیماری است نباید با میل جنسی زیاد اشتباه کرد.
ممکن است یک مرد در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد که با آن نیازهایش برطرف می شود و این حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد میزان شیوع این بیماری وجود ندارد. در یک بررسی میزان شیوع این بیماری را 3 درصد مردان گزارش کرده اند که اگر درست باشد رقم قابل ملاحظه ای است. روانشناسان و روانپرشکان این بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.بیش فعالی جنسی یک بیماری بسیار آزار دهنده برای خود فرد و فامیل وی و جامعه محسوب می شود و اگر به درستی با آن برخو

بیش فعالی جنسی در مردان


بیش فعالی جنسی در مردان

مردانی که بیشتر عمر می کنندمجموعه: دانستنیهای جنسی

بیش فعالی جنسی در مردانبیش فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی می باشد، طوریکه این بیماران مثلا تا 20-15 بار رابطه جنسی در روز ارضاء جنسی پیدا نمی کنند. این حالت را که یک بیماری است نباید با میل جنسی زیاد اشتباه کرد.
ممکن است یک مرد در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد که با آن نیازهایش برطرف می شود و این حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد میزان شیوع این بیماری وجود ندارد. در یک بررسی میزان شیوع این بیماری را 3 درصد مردان گزارش کرده اند که اگر درست باشد رقم قابل ملاحظه ای است. روانشناسان و روانپرشکان این بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.بیش فعالی جنسی یک بیماری بسیار آزار دهنده برای خود فرد و فامیل وی و جامعه محسوب می شود و اگر به درستی با آن برخو

بیش فعالی جنسی در مردان


بیش فعالی جنسی در مردان

مردانی که بیشتر عمر می کنندمجموعه: دانستنیهای جنسی

بیش فعالی جنسی در مردانبیش فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی می باشد، طوریکه این بیماران مثلا تا 20-15 بار رابطه جنسی در روز ارضاء جنسی پیدا نمی کنند. این حالت را که یک بیماری است نباید با میل جنسی زیاد اشتباه کرد.
ممکن است یک مرد در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد که با آن نیازهایش برطرف می شود و این حالت مرضی نیست. آمار دقیقی در مورد میزان شیوع این بیماری وجود ندارد. در یک بررسی میزان شیوع این بیماری را 3 درصد مردان گزارش کرده اند که اگر درست باشد رقم قابل ملاحظه ای است. روانشناسان و روانپرشکان این بیماری را یک اختلال رفتاری محسوب می کنند.بیش فعالی جنسی یک بیماری بسیار آزار دهنده برای خود فرد و فامیل وی و جامعه محسوب می شود و اگر به درستی با آن برخو

درباره انحراف جنسی (پارافیلیا) چه می دانید؟


بیشتر بخوانید:
انحراف جنسی
بیشتر بخوانید:
کسب اطلاعات درباره انحرافات جنسی

نمایشگری،مبدل پوشی، نظربازی، مازوخیسم جنسی از انواع  پارافیلیا هستند
پارافیلیا (paraphilia)
می‌گوید زندگیم را دوست دارم اما افکارم دارد همه چیز را نابود می‌کند. کنجکاو از این مساله که چه افکاری باعث نابودی این زندگی است، ادامه یادداشت را می‌خوانم «36 سال سن دارم و دارای یک فرزند و همسر هستم. هرچند همسرم از آنچه که در ذهنم می‌گذرد خبر ندارد اما بی‌میلی‌ام برای برقراری رابطه زناشویی با او باعث شده روابطمان سردتر شود.
او می‌گوید دیگر دوستش ندارم و اگر بخواهم با این روند به زندگی مشترکمان ادامه دهم باید از هم جدا شویم.در اینترنت درباره مشکلم جستجو کردم و فهمیدم دچار پارافیلیای یادگارخواهی هستم. از اینکه به پزشک مراجعه یا درباره مشکلم با همسرم صحبت کنم، خجالت می‌کشم. نمی‌دانم مشکلم واقعا درمان‌پذیر است یا ن

برگزاری هشتمین نشست کتابخوان کتابخانه عمومی روضه الشهدای روستای میرک آباد شهرستان مهریز


،در هشتمین نشست کتابخانه ای روضة الشهداء که بعداز
ظهر چهارشنبه 15 دیماه صورت گرفت، 6عنوان کتاب توسط اعضاء ومسئول کتابخانه ،معرفی
گردید.


فاطمه زارع، نرگس دهقان، مهدیه دهقان، فاطمه
ابویی،راضیه دهقان و بتول دهقان، به ترتیب به معرفی کتابهای رابعه، رنگ درماني،
شاه بی شین، ماردر آتش، خاطرات مرضیه حدیدچی و مواعظ پرداختند. 
:منبع . http://mehrizpl.blog.ir/rss

گیاه ضد سرماخوردگی، از خواص دارویی ترب نگذرید!


 
خواص ترب سیاه؛
 
در این مطلب می‌توانید با فواید گیاهی که در درمان بسیاری از بیماری‌ها معجزه می‌کند، آشنا شوید.
به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ ترب سیاه از جمله گیاهانی است که در درمان بسیاری از بیماری های گوارشی مفید است. این گیاه، در فصل پاییز و زمستان با کاهش دمای هوا بیشترین کاربرد را دارد.
خواص درماني ترب سیاه به شرح زیر است:
ادامه مطلب :منبع . http://moalemjavid.blog.ir/rss

گیاه ضد سرماخوردگی، از خواص دارویی ترب نگذرید!


 
خواص ترب سیاه؛
 
در این مطلب می‌توانید با فواید گیاهی که در درمان بسیاری از بیماری‌ها معجزه می‌کند، آشنا شوید.
به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ ترب سیاه از جمله گیاهانی است که در درمان بسیاری از بیماری های گوارشی مفید است. این گیاه، در فصل پاییز و زمستان با کاهش دمای هوا بیشترین کاربرد را دارد.
خواص درماني ترب سیاه به شرح زیر است:
ادامه مطلب :منبع . http://moalemjavid.blog.ir/rss

گیاه ضد سرماخوردگی، از خواص دارویی ترب نگذرید!


 
خواص ترب سیاه؛
 
در این مطلب می‌توانید با فواید گیاهی که در درمان بسیاری از بیماری‌ها معجزه می‌کند، آشنا شوید.
به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ ترب سیاه از جمله گیاهانی است که در درمان بسیاری از بیماری های گوارشی مفید است. این گیاه، در فصل پاییز و زمستان با کاهش دمای هوا بیشترین کاربرد را دارد.
خواص درماني ترب سیاه به شرح زیر است:
ادامه مطلب :منبع . http://moalemjavid.blog.ir/rss

عمل جراحی اصلاحی فک چگونه انجام می‌شود؟


عمل جراحی اصلاحی فک چگونه انجام می‌شود؟
دستیابی به نتایج درماني مناسب برای عمل جراحی فک نیازمند یک تلاش گروهی بین دندانپزشک، متخصص ارتودنسی و جراح دهان می‌باشد. به این ترتیب در حالت عادی  توالی مراحل این درمان به شرح زیر می‌باشد:
بررسی شرایط بیمار و برنامه ریزی درمان
اقدامات ارتودنسی قبل از عمل جراحی
عمل جراحی
اقدامات ارتودنسی پس از عمل جراحی
برنامه ریزی درمان
بررسی شرایط بیمار با تهیه مدل‌های لازم از دندان‌ها، تهیه عکس رادیولوژی از فک‌ها و دندان‌ها، و عکس گرفتن از صورت فرد انجام می‌شود. این مدل‌ها و تصاویر توسط متخصص ارتودنسی و جراح دهان به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند. به این ترتیب تیم متشکل از پزشکان مختلف یک برنامه درماني تهیه می‌کنند که از طریق آن دستیابی به نتایج بهینه در ارتباط با ایجاد توازن بین اجزای صورت و پایداری دندان امکان پذیر خواهد شد.
اقدامات ارتودنسی قبل از عمل جراحی
اقدام

گردنبند سنگ عقیق سلیمانی مدل بهتا _ کد : ۴۰۰۲۰۶


گردنبند سنگ عقیق سلیمانی مدل بهتا _ کد : ۴۰۰۲۰۶
----
قیمت: 25 هزار تومان 
---
گردنبند سنگ عقیق سلیمانی اصلی
سنگ عقیق سلیمانی مناسب برای سنگ درماني
به همراه یکعدد زنجیر رایگان
به همراه جعبه جواهر ، بسته بندی ضد ضربه ، بیمه کامل
ضمانت مادم العمر اصالت کالا
----
برای سفارش و مشاوره تلفنی:
 09334416110
----
برای مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین روی لینک کلیک کنید
 goo.gl/8y7T6N
----
لینک کانال تلگرام: 
https://telegram.me/joinchat/BJtfbTzmqMUHiExkkgivHw
----
:منبع . http://javaherlux.blog.ir/rss

چه موقع برای اضطراب به مراکز درمانی مراجعه کنیم؟


نوشته: میرموسوی(مشاور و موسس کلینیک)
چه موقع برای اضطراب به مراکز درماني مراجعه کنیم؟
وقتی اضطراب ادامه پیدا کند به تدریج به نشانه های تهدید واکنش نشان می دهید زود از جا می پرید در واقع به هر موضوعی عکس العمل نشان می دهید، این شرایط اگر برای مدتی حتی کوتاه ادامه پیدا کند به دنبال آن خستگی و ناامیدی احساس می شود.
معنا و لذت بسیاری از اهداف برای شما ضعیف می شود، انرژی کمتری احساس می کنید بنابراین شدت احساس های ناخوشایند و منفی زیاد می شود با مشکلات اضطرابی روی جزئیات ناچیز و مسائل بی اهمیت بیشتر تاکید می کنید و ذهنتان رها نمی شود و مرتب در حال تفسیر مشکلات و افکارهای تکرار شونده می شود. ادامه این شرایط یقینا روی روابط شغلی و زناشویی اثر می گذارد. دیر یا زود یا کارفرما از بی دقتی شما شکایت می کند یا همسرتان از آستانه تحمل پایین و عکس العمل های سریع شما شاکی خواهد بود.

بنابراین توصیه می شود ت

روشهای قطعی درمان ترک پا


وب‌سایت زیبامون: شاید
برای شما هم پیش آمده باشد که با پایان روز، و درآوردن کفش‌ها، یک بار
دیگر خشکی و ترک پاشنه‌ی پای خود را ببینید و برای درمان آن دنبال راه حلی
باشید. این مشکل نه تنها ظاهر زیبایی ندارد، بلکه باعث ایجاد درد نیز
می‌شود و شما احساس می‌کنید که بر روی تیغ راه می‌روید. مهم نیست که این
خشکی در حال حاضر به چه اندازه‌ای باشد، این روند خشکی برای همیشه وجود
نخواهد داشت. شما می‌توانید با رعایت چند نکته، ترک و خشکی پای خود را
درمان و از خشک شدن آن در آینده نیز جلوگیری کنید.اولین اقدام برای
درمان ترک پا در خانه، این است که، هر روز پای خود را با آب ولرم و یک
صابون ملایم بشویید. پس از ‌شست‌و‌شو، استفاده از یک مرطوب کننده، برای
تسکین خشکی پا ضرورت دارد. اگر شما ترجیح می‌دهید که از محصولات طبیعی
استفاده کنید، عسل پیشنهاد مناسبی است.مخلوط کردن یک فنجان عسل با
یک گالن آب، و قرار

روشهای قطعی درمان ترک پا


وب‌سایت زیبامون: شاید
برای شما هم پیش آمده باشد که با پایان روز، و درآوردن کفش‌ها، یک بار
دیگر خشکی و ترک پاشنه‌ی پای خود را ببینید و برای درمان آن دنبال راه حلی
باشید. این مشکل نه تنها ظاهر زیبایی ندارد، بلکه باعث ایجاد درد نیز
می‌شود و شما احساس می‌کنید که بر روی تیغ راه می‌روید. مهم نیست که این
خشکی در حال حاضر به چه اندازه‌ای باشد، این روند خشکی برای همیشه وجود
نخواهد داشت. شما می‌توانید با رعایت چند نکته، ترک و خشکی پای خود را
درمان و از خشک شدن آن در آینده نیز جلوگیری کنید.اولین اقدام برای
درمان ترک پا در خانه، این است که، هر روز پای خود را با آب ولرم و یک
صابون ملایم بشویید. پس از ‌شست‌و‌شو، استفاده از یک مرطوب کننده، برای
تسکین خشکی پا ضرورت دارد. اگر شما ترجیح می‌دهید که از محصولات طبیعی
استفاده کنید، عسل پیشنهاد مناسبی است.مخلوط کردن یک فنجان عسل با
یک گالن آب، و قرار

ایا پیامدهای تجاوز جنسی قابل جبران است؟


بیشتر بخوانید:
تجاوز جنسی
بیشتر بخوانید:
راهکار برای قربانیان تجاوز جنسی چیست؟

 
 
آیا پیامدهای تجاوز جنسی قابل جبران است؟
«تجاوز» واژه‌ای است که بار منفی زیادی دارد. وقتی صحبت از «تجاوز جنسی» به میان می‌آید این کلمه بار منفی بیشتری پیدا می‌کند. اگر پای درددل فردی که قربانی تجاوز یا آزارجنسی شده بنشینید، او این اتفاق را دردناک‌ترین تجربه زندگی خود می‌داند طوری که انگار قرار نیست هیچ‌وقت آن را فراموش کند و همیشه با آن درگیر است.
بخشی از این احساس دردناک مربوط به حسی است که این فرد از جامعه می‌گیرد و بخشی از آن خشونتی است که به زنانگی فرد اعمال شده است. شاید آرزوی رسیدن به روزی که هیچ متجاوز جنسی در آن وجود نداشته باشد محال به نظر برسد اما آشنایی با تمام مشکلاتی که این قربانیان متحمل می‌شوند و راهکارهای درماني و البته پیشگیرانه بدون شک سودمند است.
دکتر اوحدی، روانپزشک در مورد پ

ایا پیامدهای تجاوز جنسی قابل جبران است؟


بیشتر بخوانید:
تجاوز جنسی
بیشتر بخوانید:
راهکار برای قربانیان تجاوز جنسی چیست؟

 
 
آیا پیامدهای تجاوز جنسی قابل جبران است؟
«تجاوز» واژه‌ای است که بار منفی زیادی دارد. وقتی صحبت از «تجاوز جنسی» به میان می‌آید این کلمه بار منفی بیشتری پیدا می‌کند. اگر پای درددل فردی که قربانی تجاوز یا آزارجنسی شده بنشینید، او این اتفاق را دردناک‌ترین تجربه زندگی خود می‌داند طوری که انگار قرار نیست هیچ‌وقت آن را فراموش کند و همیشه با آن درگیر است.
بخشی از این احساس دردناک مربوط به حسی است که این فرد از جامعه می‌گیرد و بخشی از آن خشونتی است که به زنانگی فرد اعمال شده است. شاید آرزوی رسیدن به روزی که هیچ متجاوز جنسی در آن وجود نداشته باشد محال به نظر برسد اما آشنایی با تمام مشکلاتی که این قربانیان متحمل می‌شوند و راهکارهای درماني و البته پیشگیرانه بدون شک سودمند است.
دکتر اوحدی، روانپزشک در مورد پ

ایا پیامدهای تجاوز جنسی قابل جبران است؟


بیشتر بخوانید:
تجاوز جنسی
بیشتر بخوانید:
راهکار برای قربانیان تجاوز جنسی چیست؟

 
 
آیا پیامدهای تجاوز جنسی قابل جبران است؟
«تجاوز» واژه‌ای است که بار منفی زیادی دارد. وقتی صحبت از «تجاوز جنسی» به میان می‌آید این کلمه بار منفی بیشتری پیدا می‌کند. اگر پای درددل فردی که قربانی تجاوز یا آزارجنسی شده بنشینید، او این اتفاق را دردناک‌ترین تجربه زندگی خود می‌داند طوری که انگار قرار نیست هیچ‌وقت آن را فراموش کند و همیشه با آن درگیر است.
بخشی از این احساس دردناک مربوط به حسی است که این فرد از جامعه می‌گیرد و بخشی از آن خشونتی است که به زنانگی فرد اعمال شده است. شاید آرزوی رسیدن به روزی که هیچ متجاوز جنسی در آن وجود نداشته باشد محال به نظر برسد اما آشنایی با تمام مشکلاتی که این قربانیان متحمل می‌شوند و راهکارهای درماني و البته پیشگیرانه بدون شک سودمند است.
دکتر اوحدی، روانپزشک در مورد پ

مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)


مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)لینک منبع و پست :مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)http://cerodownload.cero.ir/product-342457-مبانی-نظری-موسیقی-(فصل-دوم).aspx


مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) – پیشینه تحقیق

article.webpi.ir/research/مبانی-نظری-موسیقی-فصل-دوم/
ذخیره شده
۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب. منبع : انگلیسی و فارسی دارد ...

مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) - دانلود مقاله و پروژه

projectdl.cero.ir/product-342457-مبانی-نظری-موسیقی-(فصل-دوم).aspx
ذخیره شده
مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) دسته: مبانی و پیشینه نظری بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30. مبانی نظری موسیقی ...

برترین فایل مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) - mjblog.ir

pcnovinparsa.mjblog.ir/post/594
ذخیره شده
۱۳ آذر

مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)


مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)لینک منبع و پست :مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)http://cerodownload.cero.ir/product-342457-مبانی-نظری-موسیقی-(فصل-دوم).aspx


مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) – پیشینه تحقیق

article.webpi.ir/research/مبانی-نظری-موسیقی-فصل-دوم/
ذخیره شده
۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب. منبع : انگلیسی و فارسی دارد ...

مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) - دانلود مقاله و پروژه

projectdl.cero.ir/product-342457-مبانی-نظری-موسیقی-(فصل-دوم).aspx
ذخیره شده
مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) دسته: مبانی و پیشینه نظری بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30. مبانی نظری موسیقی ...

برترین فایل مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) - mjblog.ir

pcnovinparsa.mjblog.ir/post/594
ذخیره شده
۱۳ آذر

مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)


مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)لینک منبع و پست :مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)http://cerodownload.cero.ir/product-342457-مبانی-نظری-موسیقی-(فصل-دوم).aspx


مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) – پیشینه تحقیق

article.webpi.ir/research/مبانی-نظری-موسیقی-فصل-دوم/
ذخیره شده
۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب. منبع : انگلیسی و فارسی دارد ...

مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) - دانلود مقاله و پروژه

projectdl.cero.ir/product-342457-مبانی-نظری-موسیقی-(فصل-دوم).aspx
ذخیره شده
مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) دسته: مبانی و پیشینه نظری بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30. مبانی نظری موسیقی ...

برترین فایل مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) - mjblog.ir

pcnovinparsa.mjblog.ir/post/594
ذخیره شده
۱۳ آذر

مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)


مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)لینک منبع و پست :مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)http://cerodownload.cero.ir/product-342457-مبانی-نظری-موسیقی-(فصل-دوم).aspx


مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) – پیشینه تحقیق

article.webpi.ir/research/مبانی-نظری-موسیقی-فصل-دوم/
ذخیره شده
۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب. منبع : انگلیسی و فارسی دارد ...

مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) - دانلود مقاله و پروژه

projectdl.cero.ir/product-342457-مبانی-نظری-موسیقی-(فصل-دوم).aspx
ذخیره شده
مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) دسته: مبانی و پیشینه نظری بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30. مبانی نظری موسیقی ...

برترین فایل مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) - mjblog.ir

pcnovinparsa.mjblog.ir/post/594
ذخیره شده
۱۳ آذر

مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)


مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)لینک منبع و پست :مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)http://cerodownload.cero.ir/product-342457-مبانی-نظری-موسیقی-(فصل-دوم).aspx


مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) – پیشینه تحقیق

article.webpi.ir/research/مبانی-نظری-موسیقی-فصل-دوم/
ذخیره شده
۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب. منبع : انگلیسی و فارسی دارد ...

مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) - دانلود مقاله و پروژه

projectdl.cero.ir/product-342457-مبانی-نظری-موسیقی-(فصل-دوم).aspx
ذخیره شده
مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) دسته: مبانی و پیشینه نظری بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30. مبانی نظری موسیقی ...

برترین فایل مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) - mjblog.ir

pcnovinparsa.mjblog.ir/post/594
ذخیره شده
۱۳ آذر

مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)


مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)لینک منبع و پست :مبانی نظری موسیقی (فصل دوم)http://cerodownload.cero.ir/product-342457-مبانی-نظری-موسیقی-(فصل-دوم).aspx


مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) – پیشینه تحقیق

article.webpi.ir/research/مبانی-نظری-موسیقی-فصل-دوم/
ذخیره شده
۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب. منبع : انگلیسی و فارسی دارد ...

مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) - دانلود مقاله و پروژه

projectdl.cero.ir/product-342457-مبانی-نظری-موسیقی-(فصل-دوم).aspx
ذخیره شده
مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) دسته: مبانی و پیشینه نظری بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30. مبانی نظری موسیقی ...

برترین فایل مبانی نظری موسیقی (فصل دوم) - mjblog.ir

pcnovinparsa.mjblog.ir/post/594
ذخیره شده
۱۳ آذر

مرداد مربی


اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
ان الله یدافع عن الذین آمنوا
اللهم صلی علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

عصر جمعه ای گرم باشد و من باشم و تو ...
آرام این دل فقط نگاه ِ توست ... در این گرمای مردادی تابستان ... در این گرمای آتش ِ حرف هایی ک باید پیش خودم باشد و تو ... دلم را دعا کن ...الهی سقمی لا یشفیه الا طبک و غمی لا یزیل الا قربک و جرحی لا یبرئک الا صفحک ...می دانم که می بینی و اینکه می بینی شفاست . می دانم که می شنوی  و اینکه گفته و ناگفته می شنوی دواست ...دردی را که فقط خودت می دانی و بس ... خودت درماني و بس ...من همه این ماجرا و درس و امتحان را دوست دارمچون از توست و عطای توست همه ی این عطا را دوست دارم ...
:منبع . http://parvanegi.blog.ir/rss

باید بروم یک درخت بکارم!


بعضی وقت ها آرزو می کنم که ای کاش می شد به گذشته برگردم، آرزوی پدر و مادرم را برآورده کنم و پزشکی بخوانم! یا لااقل پرستاری، فیزیوتراپی، کاردرماني، گفتار درماني یا هر رشته دیگری که بشود نتیجه کار را بعد از چند روز یا چند ماه دید.

نه اینکه مددکاری اجتماعی بخوانم و در مواجهه با این همه آسیب و مسئله ی اجتماعی کم بیاورم و خودم تبدیل به یک مددجوی درمانده بشوم! یا بدتر از آن مطالعات زنان بخوانم و چیزهایی بدانم و بخوانم و ببینم و بشنوم که مخم سوت بکشد! و بعد از این همه، هر از گاهی برای روزنامه ها یادداشت بنویسم و با آدم ها بحث کنم. یادداشت هایی که معلوم نیست چه کسی بخواند و چه چیزی برداشت کند! و آدم هایی که تا یک برچسب سیاسی بهت نزنند اصلا به حرف هایت گوش نمی دهند!

خیلی دلم می خواهد قبل از مرگم یک کاری بکنم... یک کاری که لازم نباشد هزار سال برای به ثمر نشستنش صبر کرد! یک کاری که از ته قلب به آن

پایان نامه بررسی عوامل توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی


دانلود پایان نامه بررسی، شناسایی و اولویت‌ بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 178
توضیحات:
چکیده
اطمینان و آسودگی خاطر انسان‌ها در مواجهه با خطرات و بیماری‌ها، هم در زندگی شخصی و هم در توسعه رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارد. از آنجایی ‌که خدمات بهداشتی درماني ماهیتی بسیار پیچیده و تخصصی داشته و بسیار هزینه زا باشد، یکی از انواع پوشش‌های حمایتی، بیمه بیماری (درمان) است. با توجه به اینکه بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماری‌ها بوده است، بنابراین برای بهبود و معالجه، متقبل هزینه‌های سنگین پزشکی، دارو و اعمال جراحی و نیز مخارج بیمارستان می‌شود. در چنین مواردی، شرکت‌های بیمه، طرح‌های گوناگون بیمه بیماری را ارائه می‌نمایند که یکی از این پوشش‌ها، بیمه تکم


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »