بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
شناسایی گوهرها و سنگ های گرانقیمت


شناسایی گوهرها و سنگ های گرانقیمت
گوهرها
اصولا از همه اشیا و اجناسی که ما در زندگانی خود مورد استفاده قرار می
دهیم ، سختی و دوام بیشتری دارند و پربهاترین آنها سخت ترین آنهاست. در سنگ
های گرانبها ، اغلب ترک هایی دیده می شود که اصطلاحا در جواهر سازی به
انها مو می گویند و چنین سنگ های مودار نامیده می شوند...
مقدمهارزش
و بهای گران گوهرها به علت برخی ویژگی ها از جمله رنگ و سختی و زیبایی و
درخشندگی است. گذشته از اینها، کمیابی و قانون خلل ناپذر عرضه و تقاضا نیز
در مطلوب بودن و بالا بودن بهای آنها بی تاثیر نیست.
رنگ
سنگ
های گرانبها و نیمه قیمتی ، ساده و بی رنگند و یا رنگ های زیبا و خیره
کننده دارند. اگر گوهری صاف و بلوری و درخشان نباشند لازم است مانند فیروزه
یا سافیر ستاره ای دارای رنگی دل پسند یا تظاهرات رنگی مخصوص باشند.رنگ
که این اندازه در سنگ های گرانبها و سنگ های زینتی طرف توجه گو

شناسایی گوهرها و سنگ های گرانقیمت


شناسایی گوهرها و سنگ های گرانقیمت
گوهرها
اصولا از همه اشیا و اجناسی که ما در زندگانی خود مورد استفاده قرار می
دهیم ، سختی و دوام بیشتری دارند و پربهاترین آنها سخت ترین آنهاست. در سنگ
های گرانبها ، اغلب ترک هایی دیده می شود که اصطلاحا در جواهر سازی به
انها مو می گویند و چنین سنگ های مودار نامیده می شوند...
مقدمهارزش
و بهای گران گوهرها به علت برخی ویژگی ها از جمله رنگ و سختی و زیبایی و
درخشندگی است. گذشته از اینها، کمیابی و قانون خلل ناپذر عرضه و تقاضا نیز
در مطلوب بودن و بالا بودن بهای آنها بی تاثیر نیست.
رنگ
سنگ
های گرانبها و نیمه قیمتی ، ساده و بی رنگند و یا رنگ های زیبا و خیره
کننده دارند. اگر گوهری صاف و بلوری و درخشان نباشند لازم است مانند فیروزه
یا سافیر ستاره ای دارای رنگی دل پسند یا تظاهرات رنگی مخصوص باشند.رنگ
که این اندازه در سنگ های گرانبها و سنگ های زینتی طرف توجه گو

شناسایی گوهرها و سنگ های گرانقیمت


شناسایی گوهرها و سنگ های گرانقیمت
گوهرها
اصولا از همه اشیا و اجناسی که ما در زندگانی خود مورد استفاده قرار می
دهیم ، سختی و دوام بیشتری دارند و پربهاترین آنها سخت ترین آنهاست. در سنگ
های گرانبها ، اغلب ترک هایی دیده می شود که اصطلاحا در جواهر سازی به
انها مو می گویند و چنین سنگ های مودار نامیده می شوند...
مقدمهارزش
و بهای گران گوهرها به علت برخی ویژگی ها از جمله رنگ و سختی و زیبایی و
درخشندگی است. گذشته از اینها، کمیابی و قانون خلل ناپذر عرضه و تقاضا نیز
در مطلوب بودن و بالا بودن بهای آنها بی تاثیر نیست.
رنگ
سنگ
های گرانبها و نیمه قیمتی ، ساده و بی رنگند و یا رنگ های زیبا و خیره
کننده دارند. اگر گوهری صاف و بلوری و درخشان نباشند لازم است مانند فیروزه
یا سافیر ستاره ای دارای رنگی دل پسند یا تظاهرات رنگی مخصوص باشند.رنگ
که این اندازه در سنگ های گرانبها و سنگ های زینتی طرف توجه گو

شناسایی گوهرها و سنگ های گرانقیمت


شناسایی گوهرها و سنگ های گرانقیمت
گوهرها
اصولا از همه اشیا و اجناسی که ما در زندگانی خود مورد استفاده قرار می
دهیم ، سختی و دوام بیشتری دارند و پربهاترین آنها سخت ترین آنهاست. در سنگ
های گرانبها ، اغلب ترک هایی دیده می شود که اصطلاحا در جواهر سازی به
انها مو می گویند و چنین سنگ های مودار نامیده می شوند...
مقدمهارزش
و بهای گران گوهرها به علت برخی ویژگی ها از جمله رنگ و سختی و زیبایی و
درخشندگی است. گذشته از اینها، کمیابی و قانون خلل ناپذر عرضه و تقاضا نیز
در مطلوب بودن و بالا بودن بهای آنها بی تاثیر نیست.
رنگ
سنگ
های گرانبها و نیمه قیمتی ، ساده و بی رنگند و یا رنگ های زیبا و خیره
کننده دارند. اگر گوهری صاف و بلوری و درخشان نباشند لازم است مانند فیروزه
یا سافیر ستاره ای دارای رنگی دل پسند یا تظاهرات رنگی مخصوص باشند.رنگ
که این اندازه در سنگ های گرانبها و سنگ های زینتی طرف توجه گو

دندانپزشکانی که یک دندان نیز نکشیدند / خبرنگاری سلامت کلید خورد


 باقر لاریجانی با اشاره به اینکه با دستور رئیس جمهوری برای تعیین
تکلیف برخی رشته‌های بین رشته ای از جمله روانشناسی بالینی و برخی
رشته‌هایی که همنامی دارند و نیز ایجاد رشته‌های جدید کمیته ای به ریاست
دکتر نجفی، مشاور رئیس جمهوری تشکیل شد، اظهار داشت: تاکنون چندین جلسه
کاری این کمیته با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و وزارت علوم برگزار شده
است.
وی گفت: درباره رشته روانشناسی بالینی، پیشنهاد برخی نخبگان این رشته و
نیز وزارت بهداشت با توجه به لزوم آموزش بالینی دانشجویان این رشته و نیازی
که وزارت بهداشت برای ارائه خدمات سلامت روان دارد، این بود که این رشته
از وزارت علوم به وزارت بهداشت منتقل شود، البته عده ای نیز مخالف بودند
اما در نهایت این کمیته به انتقال این رشته به وزارت بهداشت رأی داد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهاد انتقال رشته روانشناسی بالینی از وزارت
علوم به وزارت بهداشت به رئیس جم

دندانپزشکانی که یک دندان نیز نکشیدند / خبرنگاری سلامت کلید خورد


 باقر لاریجانی با اشاره به اینکه با دستور رئیس جمهوری برای تعیین
تکلیف برخی رشته‌های بین رشته ای از جمله روانشناسی بالینی و برخی
رشته‌هایی که همنامی دارند و نیز ایجاد رشته‌های جدید کمیته ای به ریاست
دکتر نجفی، مشاور رئیس جمهوری تشکیل شد، اظهار داشت: تاکنون چندین جلسه
کاری این کمیته با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و وزارت علوم برگزار شده
است.
وی گفت: درباره رشته روانشناسی بالینی، پیشنهاد برخی نخبگان این رشته و
نیز وزارت بهداشت با توجه به لزوم آموزش بالینی دانشجویان این رشته و نیازی
که وزارت بهداشت برای ارائه خدمات سلامت روان دارد، این بود که این رشته
از وزارت علوم به وزارت بهداشت منتقل شود، البته عده ای نیز مخالف بودند
اما در نهایت این کمیته به انتقال این رشته به وزارت بهداشت رأی داد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهاد انتقال رشته روانشناسی بالینی از وزارت
علوم به وزارت بهداشت به رئیس جم

دندانپزشکانی که یک دندان نیز نکشیدند / خبرنگاری سلامت کلید خورد


 باقر لاریجانی با اشاره به اینکه با دستور رئیس جمهوری برای تعیین
تکلیف برخی رشته‌های بین رشته ای از جمله روانشناسی بالینی و برخی
رشته‌هایی که همنامی دارند و نیز ایجاد رشته‌های جدید کمیته ای به ریاست
دکتر نجفی، مشاور رئیس جمهوری تشکیل شد، اظهار داشت: تاکنون چندین جلسه
کاری این کمیته با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و وزارت علوم برگزار شده
است.
وی گفت: درباره رشته روانشناسی بالینی، پیشنهاد برخی نخبگان این رشته و
نیز وزارت بهداشت با توجه به لزوم آموزش بالینی دانشجویان این رشته و نیازی
که وزارت بهداشت برای ارائه خدمات سلامت روان دارد، این بود که این رشته
از وزارت علوم به وزارت بهداشت منتقل شود، البته عده ای نیز مخالف بودند
اما در نهایت این کمیته به انتقال این رشته به وزارت بهداشت رأی داد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهاد انتقال رشته روانشناسی بالینی از وزارت
علوم به وزارت بهداشت به رئیس جم

درمان اضطراب با _ کتاب احساس خوب داشتن _ درباره ی مقدمه


یک شخص برجسته می گوید: «همه ی مردم در زندگی شان اضطراب های وحشتناکی دارند، اما بعضی از آن ها در آن بهترند[یعنی در پنهان کردن آن]. من هم از این قاعده مستثنی نیستم، و متاسفانه اخیرا با وجود همه ی نتایج خوب تحصیلی و بیشتر شدن کنترلم بر زندگی شخصیم، به نقطه ای رسیدم که دیگر نمی توانم بهش فکر نکنم. از طرفی پنهان کردن و با کسی درمیان نگذاشتنش هم خیلی اذیتم می کند.
به همین دلیل، چند روز پیش جستجویی در دل اینترنت کردم تا ببینم با موضوع «Anxiety»(اضطراب)، _که نسبت به «Stress»(استرس) این تفاوت را دارد که استرس بیماری محسوب نمی شود اما اضطراب یک بیماری ست_ پرفروش ترین کتاب ها کدام هستند، به لیستی ده تایی (اصطلاحا top ten) برخوردم که از آن خوشم آمد، مواردش را مطالعه کردم و خیلی خوب توضیح داده بود، تا اینکه از بین همه ی آن ها این کتاب را انتخاب کردم که نگاهی بکنم و اگر خوشم آمد مطالعه کنم. کتاب Feeling

سبک زندگی/ 5 قانون خوشبختی برای زوج­ های جوان


حجت الاسلام داوودنژاد؛ کارشناس حوزه خانواده گفت: 5 قانون خوشبختی برای زوج­ های جوان وجود دارد که به شرط رعایت، می تواند استحکام زندگی آنان را تضمین کند.وی گفت: برای داشتن یک زندگی خوب، نگاه و اخلاق خود را تغییر دهید، محبت درماني و راز درماني را بیاموزید و در زندگی صبر داشته باشید. این کارشناس خانواده تاکید کرد: سعی کنید به جای اصلاح و رفع عیب­ های دیگران، اخلاق و رفتار خود را اصلاح کنید.این کارشناس حوزوی به بانوان توصیه کرد: اگر می­ خواهید به همسرتان محبت بورزید باید کاری کنید تا به او احساس آرامش و قدرت ببخشید.حجت الاسلام داوودنژاد با اشاره به اینکه زن­ ها با زبان می­ توانند فضای خانواده را اصلاح کنند، ادامه داد: رازدار باشید و مشکلات زندگی تان را با کسی در میان نگذارید، زیرا تا زمانی مشکلات حل شدنی است که کلیدش در دست شما باشد.وی خطاب به آقایان یادآور شد: اگر می­ خواهید عفت همسرتان محفوظ

بی دلیل


بنظرم آدم، بی‌دلیل به کسی فکر نمی‌کنه، بی‌دلیل کسی رو دوست نداره، بی‌دلیل کسی رو فراموش نمی‌کنه. بعضی از آدما، بدون اینکه خودشون بدونن خوبن، بدون اینکه حرف بزنی، حالت رو می‌فهمن، بدون اینکه لمسشون کنی، حست می‌کنن. بعضیا مرز آدم بودن رو رد می‌کنن، واسه همینه که ابدی می‌شن.
گاهی وقتا که دلم می‌گیره، به تو فکر می‌کنم، به خودم. به اینکه چرا دلتنگی هیچ راه درماني نداره.
بعضی وقتا که دلم می‌گیره، پشت پنجره می‌شینم، بغض می‌کنم، به آسمون خیره می‌شم، شاید اونجا دوباره پیدات کنم. می‌گن خدا بزرگه؟ نه!؟
هروقت بی‌هوا یه یادت می‌افتم، به این فکر می کنم که شاید...
شاید دلت برام تنگ شده باشه.
بعضی از آدما همیشه هستن، حتی اگه رفته باشن.
#پویا_جمشیدی :منبع . http://coffeezendegi.blog.ir/rss

بی دلیل


بنظرم آدم، بی‌دلیل به کسی فکر نمی‌کنه، بی‌دلیل کسی رو دوست نداره، بی‌دلیل کسی رو فراموش نمی‌کنه. بعضی از آدما، بدون اینکه خودشون بدونن خوبن، بدون اینکه حرف بزنی، حالت رو می‌فهمن، بدون اینکه لمسشون کنی، حست می‌کنن. بعضیا مرز آدم بودن رو رد می‌کنن، واسه همینه که ابدی می‌شن.
گاهی وقتا که دلم می‌گیره، به تو فکر می‌کنم، به خودم. به اینکه چرا دلتنگی هیچ راه درماني نداره.
بعضی وقتا که دلم می‌گیره، پشت پنجره می‌شینم، بغض می‌کنم، به آسمون خیره می‌شم، شاید اونجا دوباره پیدات کنم. می‌گن خدا بزرگه؟ نه!؟
هروقت بی‌هوا یه یادت می‌افتم، به این فکر می کنم که شاید...
شاید دلت برام تنگ شده باشه.
بعضی از آدما همیشه هستن، حتی اگه رفته باشن.
#پویا_جمشیدی :منبع . http://coffeezendegi.blog.ir/rss

وارنیش تراپی


اولیای عزیز به اطلاع می رساند اولین جلسه وارنیش تراپی روز چهار شنبه 95/9/17 بر روی دندان های عزیزانمان انجام میشود . با توجه به این که فلوراید درماني برای حفظ سلامت و استحکام دندان ها بسیار مفید است برای کسب نتیجه مطلوب توجه به نکات زیر لازم و ضروری است
1- حتما فرزندان عزیزمان در منزل صبحانه میل کنند .چون تا دو ساعت بعد از وارنیش تراپی نباید چیزی میل کنند.
2- حتما بعد از صبحانه مسواک بزنند تا فلوراید خوب بر دندان ها اثر بگذارد
3- در صورت داشتن دفترچه بیمه  حتما دفترچه بیمه را همراه داشته باشند.
:منبع . http://motaghin18.blog.ir/rss

خاصیت عرق های دو آتشه از انواع معمولی شان بیشتر است؟


دقیقا همین طور است. از آنجا که ماده موثر در عرقیات گیاهی، اسانس و
رایحه موجود در آنهاست، هرچه عرق گیاهی بوی بیشتری داشته باشد، یعنی اسانس
بیشتری در مولکول های آب وجود دارد و خواص درماني بیشتری دارد بنابراین
خاصیت ضد نفخ و ضد درد عرق نعناع های دو آتشه، به مراتب از انواع معمولی
شان بیشتر است. :منبع . http://pezeshkiforu.blog.ir/rss

پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط طراحی بیمارستان کودکان


فهرست مطالب:
پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط طراحی بیمارستان کودکان


تاریخ ایجاد


20/02/2017 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 133 اسلاید پاورپوینت و قابل ویرایش
  قیمت: 12500 تومان
  

 تعدادمشاهده
 2
فهرست م

پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط طراحی بیمارستان کودکان


فهرست مطالب:
پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط طراحی بیمارستان کودکان


تاریخ ایجاد


20/02/2017 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 133 اسلاید پاورپوینت و قابل ویرایش
  قیمت: 12500 تومان
  

 تعدادمشاهده
 2
فهرست م

پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط طراحی بیمارستان کودکان


فهرست مطالب:
پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط طراحی بیمارستان کودکان


تاریخ ایجاد


20/02/2017 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 133 اسلاید پاورپوینت و قابل ویرایش
  قیمت: 12500 تومان
  

 تعدادمشاهده
 2
فهرست م

پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط طراحی بیمارستان کودکان


فهرست مطالب:
پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط طراحی بیمارستان کودکان


تاریخ ایجاد


20/02/2017 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 133 اسلاید پاورپوینت و قابل ویرایش
  قیمت: 12500 تومان
  

 تعدادمشاهده
 2
فهرست م

بابا مدیر جهادی!


تابستون گفتم تهران جای زندگی نیست یادتونه؟فراموشش کنید. اگه تهران وضعش اینه، بقیه ایران رو باید گل بگیرن.
فقط تصور کنید اگه محل حادثه هر جای دیگه ای غیر از پایتخت بود چی میشد.

+سلامی هم داریم خدمت موج آنتی برجام. این وسط حالا شما با این حالت؟:| تو هر شرایطی؟ :|

ویرایش جهت جلوگیری از جویده شدن توسط آنتلکت های عزیز: دارم میگم تهران به عنوان پایتخت مملکت و محل تجمع امکانات اعم از خدماتی و رفاهی و درماني و کوفت و مرگ، در بحران چنین بلایی سرش میاد. چه برسه به دیگر شهر ها.
این وسط هم یه عده چسبیدن به اون هواپیمای نوی ثمره برجام و دارن خانم گودرزی رو به عقد آقای شقایقی  در میارن که سلام داشتیم خدمتشون.
متفرق شید حالا. :منبع . http://platelets.blog.ir/rss

بابا مدیر جهادی!


تابستون گفتم تهران جای زندگی نیست یادتونه؟فراموشش کنید. اگه تهران وضعش اینه، بقیه ایران رو باید گل بگیرن.
فقط تصور کنید اگه محل حادثه هر جای دیگه ای غیر از پایتخت بود چی میشد.

+سلامی هم داریم خدمت موج آنتی برجام. این وسط حالا شما با این حالت؟:| تو هر شرایطی؟ :|

ویرایش جهت جلوگیری از جویده شدن توسط آنتلکت های عزیز: دارم میگم تهران به عنوان پایتخت مملکت و محل تجمع امکانات اعم از خدماتی و رفاهی و درماني و کوفت و مرگ، در بحران چنین بلایی سرش میاد. چه برسه به دیگر شهر ها.
این وسط هم یه عده چسبیدن به اون هواپیمای نوی ثمره برجام و دارن خانم گودرزی رو به عقد آقای شقایقی  در میارن که سلام داشتیم خدمتشون.
متفرق شید حالا. :منبع . http://platelets.blog.ir/rss

انواع روش ها کاشت مو


ریزش و نازک شدن مو همیشه در طول تاریخ
برای مردان مسئله ای در خور توجه بوده است. علت یابـی و درمـان ریزش مو بصورت یک موضوع
بحث برانگیـز درآمـده اسـت. درمان ریزش مو دارای رموز و اسرار ثابت نشـده فراوانـی
می باشد و تلاشهای بسیاری برای یافـتـن عـلل و طـرق درماني آن انجام گرفته است .


ادامه مطلب :منبع . http://hair-retreatment.blog.ir/rss

برف و کولاک ۱۸ استان کشور را درنوردید/ رهاسازی ۶۸۹ خودروی گرفتار در برف


رئیس سازمان امداد و نجاتبرف و کولاک ۱۸ استان کشور را درنوردید/ رهاسازی ۶۸۹ خودروی گرفتار در برفرئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع برف و کولاک در ۱۸ استان کشور گفت: ۳۴۰۰ نفر طی ۲ روز گذشته به دلیل این حادثه امدادرسانی شده و ۱۱ نفر نیز به مراکز درماني انتقال یافتند.
ادامه مطلب :منبع . http://fishehaj.blog.ir/rss

برف و کولاک ۱۸ استان کشور را درنوردید/ رهاسازی ۶۸۹ خودروی گرفتار در برف


رئیس سازمان امداد و نجاتبرف و کولاک ۱۸ استان کشور را درنوردید/ رهاسازی ۶۸۹ خودروی گرفتار در برفرئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع برف و کولاک در ۱۸ استان کشور گفت: ۳۴۰۰ نفر طی ۲ روز گذشته به دلیل این حادثه امدادرسانی شده و ۱۱ نفر نیز به مراکز درماني انتقال یافتند.
ادامه مطلب :منبع . http://fishehaj.blog.ir/rss

نوروفیدبک کودکان 5 ساله


 
نوشته: میرموسوی(مشاور و موسس کلینیک)
سوال پرسیده اند که آیا نوروفیدبک برای کودکان
5 ساله هم مفید است؟

خیر، متاسفانه اغلب مراکز نوروفیدبک به دلیل
کسب درآمد بالا از این تکنولوژی  پاسخ
مثبت می دهند  و
تنها به این موضوع اشاره می کنند که اگر فرزندتان پشت سیستم بنشیند، بله می شود
نوروفیدبک کار کرد.

ولی واقعیت این است که تشخیص مشکلات یادگیری و
نقص توجه  در
سنین آموزش رسمی امکان پذیر است یعنی از 6 سال به بالا و درمان هم از همین سن
انجام می شود.

مشکلات دیگری مثل اضطراب و وسواس برای سنین زیر
6 سال، جای بحث مفصلی دارد و تا زمانی که سایر تکنیک های درماني پاسخ گو باشد
ضرورتی به استفاده از نوروفیدبک نیست و توجیهی هم ندارد.غالبا در این سن اگر تشخیص
اضطراب و وسواس به درستی گذاشته شده باشد و شدید هم باشد دارو درماني ، خانواده
درماني و درمان خود کودک اولویت است.


 کودک در سن زیر مدرسه درکی از حضور

ورزشهای درمانی کمردرد در خانه | جراحی دیسک کمر با لیزر


چند نکته درباره ورزشهای خانگی مؤثر در درمان کمردرد : ( لطفا قبل از انجام ورزشها به نکات زیر توجه کنید )
۱- قبل از انجام نرمش های کمر درد اول چند دقیقه راه بروید تا بدنتان به
اصطلاح گرم شود. نرمش ها را میتوانید با تعداد ۳-۲ بار تکرار شروع کنید و
بتدریج هر روز یا هر دو روز یکی به آن اضافه کنید تا بعد از مدتی به ۳۰-۲۰
مرتبه برسد.
 
۲- اگر احساس میکنید انجام هرکدام از نرمش هایی که در زیر توضیح داده
میشود برای شما مشکل است میتوانید آنرا انجام ندهید و فقط نرمش هایی را
انجام دهید که انجام دادن آن برای شما راحت است.
 
ادامه مطلب :منبع . http://drnoghrekar.blog.ir/rss

ورزشهای درمانی کمردرد در خانه | جراحی دیسک کمر با لیزر


چند نکته درباره ورزشهای خانگی مؤثر در درمان کمردرد : ( لطفا قبل از انجام ورزشها به نکات زیر توجه کنید )
۱- قبل از انجام نرمش های کمر درد اول چند دقیقه راه بروید تا بدنتان به
اصطلاح گرم شود. نرمش ها را میتوانید با تعداد ۳-۲ بار تکرار شروع کنید و
بتدریج هر روز یا هر دو روز یکی به آن اضافه کنید تا بعد از مدتی به ۳۰-۲۰
مرتبه برسد.
 
۲- اگر احساس میکنید انجام هرکدام از نرمش هایی که در زیر توضیح داده
میشود برای شما مشکل است میتوانید آنرا انجام ندهید و فقط نرمش هایی را
انجام دهید که انجام دادن آن برای شما راحت است.
 
ادامه مطلب :منبع . http://drnoghrekar.blog.ir/rss

ورزشهای درمانی کمردرد در خانه | جراحی دیسک کمر با لیزر


چند نکته درباره ورزشهای خانگی مؤثر در درمان کمردرد : ( لطفا قبل از انجام ورزشها به نکات زیر توجه کنید )
۱- قبل از انجام نرمش های کمر درد اول چند دقیقه راه بروید تا بدنتان به
اصطلاح گرم شود. نرمش ها را میتوانید با تعداد ۳-۲ بار تکرار شروع کنید و
بتدریج هر روز یا هر دو روز یکی به آن اضافه کنید تا بعد از مدتی به ۳۰-۲۰
مرتبه برسد.
 
۲- اگر احساس میکنید انجام هرکدام از نرمش هایی که در زیر توضیح داده
میشود برای شما مشکل است میتوانید آنرا انجام ندهید و فقط نرمش هایی را
انجام دهید که انجام دادن آن برای شما راحت است.
 
ادامه مطلب :منبع . http://drnoghrekar.blog.ir/rss

خانم مشاور


تعریفش را زیاد شنیده بودم . رابطه‌های مردم را دم از هم‌پاشیدن جوش میدهد. با دوستم میرویم مطبش ، با هم کاری دارند. 
قد کوتاهی دارد و عینک بزرگی به چشم دارد که به صورت گردش نمی‌آید. بیشتر چهره‌اش را مضحک کرده است . ابروهای باریک و سیاهی دارد و روسری کوتاهی به سر کرده بود. موهایش را کج توی صورتش ریخته است . 
بهش سلام می‌کنم و خودم را معرفی می‌کنم. دوست چندین ساله‌ی شادی هستم . 
روبرویش نشسته‌ایم . لبخندی می‌زند و می‌گوید : 
- راستی دوست پسر داری ؟
+ نه
- تا حالا نداشتی؟
+ نه ، از این مدل روابط خوشم نمیاد .
- عزیزم دختری به سن تو باید بتونه جنس مخالف جذب کنه ، الان تو بری تو خیابون چند نفر رو جذب می‌کنی؟
+ صفر نفر 
- چرا؟
+ چون خیابون محل عبور و مروره .
کمی دست دست می‌کند وادامه می‌دهد .
- عزیزم اعتماد بنفست پایینه .
+ نیست اتفاقا ، خیلی هم زیاده 
 - عزیزم بالاخره باید تجربه کنی چند تا رابطه ر

خانم مشاور


تعریفش را زیاد شنیده بودم . رابطه‌های مردم را دم از هم‌پاشیدن جوش میدهد. با دوستم میرویم مطبش ، با هم کاری دارند. 
قد کوتاهی دارد و عینک بزرگی به چشم دارد که به صورت گردش نمی‌آید. بیشتر چهره‌اش را مضحک کرده است . ابروهای باریک و سیاهی دارد و روسری کوتاهی به سر کرده بود. موهایش را کج توی صورتش ریخته است . 
بهش سلام می‌کنم و خودم را معرفی می‌کنم. دوست چندین ساله‌ی شادی هستم . 
روبرویش نشسته‌ایم . لبخندی می‌زند و می‌گوید : 
- راستی دوست پسر داری ؟
+ نه
- تا حالا نداشتی؟
+ نه ، از این مدل روابط خوشم نمیاد .
- عزیزم دختری به سن تو باید بتونه جنس مخالف جذب کنه ، الان تو بری تو خیابون چند نفر رو جذب می‌کنی؟
+ صفر نفر 
- چرا؟
+ چون خیابون محل عبور و مروره .
کمی دست دست می‌کند وادامه می‌دهد .
- عزیزم اعتماد بنفست پایینه .
+ نیست اتفاقا ، خیلی هم زیاده 
 - عزیزم بالاخره باید تجربه کنی چند تا رابطه ر

ماساژ چیست


کلمه ماساژ
از یک کلمه یونانی به نام Massein که به معنای ما لیدن است و مربوط به یک
لغت لاتین Manus به معنای دست گرفته شده است. ولی به طور کلی، ماساژ
عبارتست از یک سری حرکات منظم، مرتب و اصولی که روی بافتهای بدن به منظور
اهداف خاصی بکار می رود. به عبارت دیگر ماساژ عبارتست از یک سری حرکات و
مهارتهای دستی که بطورمنظم و مخصوص بر روی بافتهای بدن جهت تأثیر بر سیستم
عصبی، عضلانی، پوست، مفاصل و گردش خون بکار می رود.
تاریخچه این درمان به حدود ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد . در متن
کتاب امپراطور زرد (کتاب مرجع طب داخلی چین) برای درمان فلج و تب و لرز به
ورزش، ماساژ پوست و عضلات و نیز تمرینات بر روی دست و پا توصیه شده است.
بقراط در حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد ضرورت استفاده از مالش را به عنوان یک
درمان بخصوص در درمان آسیبهای ورزشی و جنگی ، به پزشکان گوشزد کرد. اسناد
قدیمی دال بر استفاده ژاپنی

مغزم کشش ندارد


نوشته: میرموسوی(مشاور و موسس کلینیک)
یکی دیگر از علایم اضطراب، کاهش تمرکز  است. بسیاری از کسانی که مبتلا به اضطراب یا
نشانه های استرس هستند به خصوص کسانی که اضطراب و استرس در آنها مزمن یا طولانی
شده و سایر نشانه ها در آنها برای مدت زمان بیشتری ادامه داشته گزارش می دهند که
قادر به انجام دو کار همزمان نیستند یعنی به عنوان مثال قادر نیستند هم تحصیل کنند
و هم شاغل باشند(حتی اگر برای هر دو وقت کافی داشته باشند)
 زیرا به قول آنها احساس
می کنند مغزشان کشش ندارد، به طور مکرر تمرکزشان را از دست می دهند و احساس می
کنند هنگ کرده اند.

این گروه از افراد در شرایط سالمی نیستند و می
بایست هر چه زودتر از جلسه های روان درماني یا نوروفیدبک(البته در صورت لزوم) استفاده
کنند و چه بسا برای شدت علایمی که گفته شد ممکن است در وهله اول از دارو درماني
استفاده شود.
خبر خوش برای کسانی که از دارو درماني خوششان نمی آید

چای سیاه و خواص درمانی بی نظیر آن


خواص چای برای درمان و حفظ سلامت بدن
 
چای سیاه که پراستفاده ترین چای در دنیای غرب است، در واقع همان چای سبز است که برگهایش را بیشتر خشک میکنند، و این کار باعث میشود طعم و رنگ آن تغییر کند اما آیا می دانید همین خواص چای سیاهی که هر روز دم می کنید و نوش جان می کنید دارای فوایدی بسیار زیادی است؟ 
 
محتویات چای
به گزارش شرکت گیلاروژ، برگ چای، دارای کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، پیگمان های فلاونیک، بازهای پوریک، تئوفیلین، ویتامین، کلروفیل، تانن و کافئین است.
 
چای از تشکیل لخته های خونی در سرخرگ های اصلی جلوگیری می کند. پلاک ها در واقع ترکیبی از چربی خطرناک و کلسترول هستند.محققان هلندی به این نتیجه رسیدند که فالونوئید داخل چای سیاه باعث کاهش LDL - کلسترول بدخون  میشود که میتواند منجر به حملۀ قلبی و مغزی شود. علاوه بر آن، مردهائی که بیش از 4 فنجان چای سیاه در روز مینوشند، نسبت به مردانی که فقط دو

رویکرد روانکاوی


                           روان‌کاوی
        
پرش به: ناوبری، جستجو

روان‌شناسی

نمای کلی
تاریخ زیرشاخه‌ها
شاخه‌های پایه (روان‌شناسی)
روان‌شناسی مرضی علوم اعصاب رفتاری روان‌شناسی شناختی روان‌شناسی مقایسه‌ای روان‌شناسی فرهنگی روان‌شناسی تفاوت‌های فردی روان‌شناسی رشد روان‌شناسی تکاملی روان‌شناسی آزمایشی ریاضیاتی نوروسایکولوژی روان‌شناسی شخصیت روان‌شناسی مثبت‌گرا کمی روان‌شناسی اجتماعی
شاخه‌های کاربردی
تحلیل رفتار کاربردی بالینی جامعه رفتار مصرف‌کننده مشاوره تربیتی محیطی ارگونومی جنایی سلامت روان‌شناسی صنعتی و سازمانی حقوقی پزشکی نظامی موسیقی بهداشت شغلی سیاسی دین مدرسه ورزشی ترافیک
رویکردهای روان‌شناسی

رویکرد آدلری روان‌شناسی تحلیلی رفتارگرایی رفتار درماني شناختی روانشناسی شناختی توصیفی نظریه بوم‌سازگان‌ها درمان وجودی خانواده درماني فمنیست‌درماني گشتالت روان‌شناسی

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش...


امروز مهم
ترین روز زندگی ام نیست اما می شود گفت جزو روزهای مهمِ عمرم به حساب می آید. روزی
که شاید سال ها بعد وقتی در پستوی خانه ام، پشت یک میز چوبی قدیمی نشسته ام و دارم
با لبخندی اشک آلود گذشته را مرور می کنم، دخترکم بیاید، با دو فنجان چای زعفران،
بنشیند رو به رویم و با لبخند بگوید: «این برگه ها چیه مامان؟ نامه س؟»
و من با
لبخندی محو از پشت عینکم بهش نگاه کنم و بگویم: « نه نامه نیست. دارم ورق پاره های
جوونیمو نگاه می کنم.» بعد برگه ای را نشانش دهم و بگویم: «اینو می بینی؟» و با
خنده ادامه دهم: «برگۀ ثبت نام کنکورمه! وقتی ثبت نام می کردم سال 95 بود. یادش
بخیر تو سالن نشسته بودیم تا اسممو بگن. از نگرانی اشک تو چشمام جمع شده بود! که
نکنه من قبول نشم و...» بلندتر بخندم و بگویم: «چه روزایی بود. واسه چه چیزایی حرص
می خوردیم! حالا همشون شدن یه مشت خاطره » دخترکم آرام بخندد و بگوید: «همچینم
غیرمهم

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش...


امروز مهم
ترین روز زندگی ام نیست اما می شود گفت جزو روزهای مهمِ عمرم به حساب می آید. روزی
که شاید سال ها بعد وقتی در پستوی خانه ام، پشت یک میز چوبی قدیمی نشسته ام و دارم
با لبخندی اشک آلود گذشته را مرور می کنم، دخترکم بیاید، با دو فنجان چای زعفران،
بنشیند رو به رویم و با لبخند بگوید: «این برگه ها چیه مامان؟ نامه س؟»
و من با
لبخندی محو از پشت عینکم بهش نگاه کنم و بگویم: « نه نامه نیست. دارم ورق پاره های
جوونیمو نگاه می کنم.» بعد برگه ای را نشانش دهم و بگویم: «اینو می بینی؟» و با
خنده ادامه دهم: «برگۀ ثبت نام کنکورمه! وقتی ثبت نام می کردم سال 95 بود. یادش
بخیر تو سالن نشسته بودیم تا اسممو بگن. از نگرانی اشک تو چشمام جمع شده بود! که
نکنه من قبول نشم و...» بلندتر بخندم و بگویم: «چه روزایی بود. واسه چه چیزایی حرص
می خوردیم! حالا همشون شدن یه مشت خاطره » دخترکم آرام بخندد و بگوید: «همچینم
غیرمهم

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش...


امروز مهم
ترین روز زندگی ام نیست اما می شود گفت جزو روزهای مهمِ عمرم به حساب می آید. روزی
که شاید سال ها بعد وقتی در پستوی خانه ام، پشت یک میز چوبی قدیمی نشسته ام و دارم
با لبخندی اشک آلود گذشته را مرور می کنم، دخترکم بیاید، با دو فنجان چای زعفران،
بنشیند رو به رویم و با لبخند بگوید: «این برگه ها چیه مامان؟ نامه س؟»
و من با
لبخندی محو از پشت عینکم بهش نگاه کنم و بگویم: « نه نامه نیست. دارم ورق پاره های
جوونیمو نگاه می کنم.» بعد برگه ای را نشانش دهم و بگویم: «اینو می بینی؟» و با
خنده ادامه دهم: «برگۀ ثبت نام کنکورمه! وقتی ثبت نام می کردم سال 95 بود. یادش
بخیر تو سالن نشسته بودیم تا اسممو بگن. از نگرانی اشک تو چشمام جمع شده بود! که
نکنه من قبول نشم و...» بلندتر بخندم و بگویم: «چه روزایی بود. واسه چه چیزایی حرص
می خوردیم! حالا همشون شدن یه مشت خاطره » دخترکم آرام بخندد و بگوید: «همچینم
غیرمهم

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش...


امروز مهم
ترین روز زندگی ام نیست اما می شود گفت جزو روزهای مهمِ عمرم به حساب می آید. روزی
که شاید سال ها بعد وقتی در پستوی خانه ام، پشت یک میز چوبی قدیمی نشسته ام و دارم
با لبخندی اشک آلود گذشته را مرور می کنم، دخترکم بیاید، با دو فنجان چای زعفران،
بنشیند رو به رویم و با لبخند بگوید: «این برگه ها چیه مامان؟ نامه س؟»
و من با
لبخندی محو از پشت عینکم بهش نگاه کنم و بگویم: « نه نامه نیست. دارم ورق پاره های
جوونیمو نگاه می کنم.» بعد برگه ای را نشانش دهم و بگویم: «اینو می بینی؟» و با
خنده ادامه دهم: «برگۀ ثبت نام کنکورمه! وقتی ثبت نام می کردم سال 95 بود. یادش
بخیر تو سالن نشسته بودیم تا اسممو بگن. از نگرانی اشک تو چشمام جمع شده بود! که
نکنه من قبول نشم و...» بلندتر بخندم و بگویم: «چه روزایی بود. واسه چه چیزایی حرص
می خوردیم! حالا همشون شدن یه مشت خاطره » دخترکم آرام بخندد و بگوید: «همچینم
غیرمهم

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش...


امروز مهم
ترین روز زندگی ام نیست اما می شود گفت جزو روزهای مهمِ عمرم به حساب می آید. روزی
که شاید سال ها بعد وقتی در پستوی خانه ام، پشت یک میز چوبی قدیمی نشسته ام و دارم
با لبخندی اشک آلود گذشته را مرور می کنم، دخترکم بیاید، با دو فنجان چای زعفران،
بنشیند رو به رویم و با لبخند بگوید: «این برگه ها چیه مامان؟ نامه س؟»
و من با
لبخندی محو از پشت عینکم بهش نگاه کنم و بگویم: « نه نامه نیست. دارم ورق پاره های
جوونیمو نگاه می کنم.» بعد برگه ای را نشانش دهم و بگویم: «اینو می بینی؟» و با
خنده ادامه دهم: «برگۀ ثبت نام کنکورمه! وقتی ثبت نام می کردم سال 95 بود. یادش
بخیر تو سالن نشسته بودیم تا اسممو بگن. از نگرانی اشک تو چشمام جمع شده بود! که
نکنه من قبول نشم و...» بلندتر بخندم و بگویم: «چه روزایی بود. واسه چه چیزایی حرص
می خوردیم! حالا همشون شدن یه مشت خاطره » دخترکم آرام بخندد و بگوید: «همچینم
غیرمهم

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش...


امروز مهم
ترین روز زندگی ام نیست اما می شود گفت جزو روزهای مهمِ عمرم به حساب می آید. روزی
که شاید سال ها بعد وقتی در پستوی خانه ام، پشت یک میز چوبی قدیمی نشسته ام و دارم
با لبخندی اشک آلود گذشته را مرور می کنم، دخترکم بیاید، با دو فنجان چای زعفران،
بنشیند رو به رویم و با لبخند بگوید: «این برگه ها چیه مامان؟ نامه س؟»
و من با
لبخندی محو از پشت عینکم بهش نگاه کنم و بگویم: « نه نامه نیست. دارم ورق پاره های
جوونیمو نگاه می کنم.» بعد برگه ای را نشانش دهم و بگویم: «اینو می بینی؟» و با
خنده ادامه دهم: «برگۀ ثبت نام کنکورمه! وقتی ثبت نام می کردم سال 95 بود. یادش
بخیر تو سالن نشسته بودیم تا اسممو بگن. از نگرانی اشک تو چشمام جمع شده بود! که
نکنه من قبول نشم و...» بلندتر بخندم و بگویم: «چه روزایی بود. واسه چه چیزایی حرص
می خوردیم! حالا همشون شدن یه مشت خاطره » دخترکم آرام بخندد و بگوید: «همچینم
غیرمهم

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش...


امروز مهم
ترین روز زندگی ام نیست اما می شود گفت جزو روزهای مهمِ عمرم به حساب می آید. روزی
که شاید سال ها بعد وقتی در پستوی خانه ام، پشت یک میز چوبی قدیمی نشسته ام و دارم
با لبخندی اشک آلود گذشته را مرور می کنم، دخترکم بیاید، با دو فنجان چای زعفران،
بنشیند رو به رویم و با لبخند بگوید: «این برگه ها چیه مامان؟ نامه س؟»
و من با
لبخندی محو از پشت عینکم بهش نگاه کنم و بگویم: « نه نامه نیست. دارم ورق پاره های
جوونیمو نگاه می کنم.» بعد برگه ای را نشانش دهم و بگویم: «اینو می بینی؟» و با
خنده ادامه دهم: «برگۀ ثبت نام کنکورمه! وقتی ثبت نام می کردم سال 95 بود. یادش
بخیر تو سالن نشسته بودیم تا اسممو بگن. از نگرانی اشک تو چشمام جمع شده بود! که
نکنه من قبول نشم و...» بلندتر بخندم و بگویم: «چه روزایی بود. واسه چه چیزایی حرص
می خوردیم! حالا همشون شدن یه مشت خاطره » دخترکم آرام بخندد و بگوید: «همچینم
غیرمهم

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش...


امروز مهم
ترین روز زندگی ام نیست اما می شود گفت جزو روزهای مهمِ عمرم به حساب می آید. روزی
که شاید سال ها بعد وقتی در پستوی خانه ام، پشت یک میز چوبی قدیمی نشسته ام و دارم
با لبخندی اشک آلود گذشته را مرور می کنم، دخترکم بیاید، با دو فنجان چای زعفران،
بنشیند رو به رویم و با لبخند بگوید: «این برگه ها چیه مامان؟ نامه س؟»
و من با
لبخندی محو از پشت عینکم بهش نگاه کنم و بگویم: « نه نامه نیست. دارم ورق پاره های
جوونیمو نگاه می کنم.» بعد برگه ای را نشانش دهم و بگویم: «اینو می بینی؟» و با
خنده ادامه دهم: «برگۀ ثبت نام کنکورمه! وقتی ثبت نام می کردم سال 95 بود. یادش
بخیر تو سالن نشسته بودیم تا اسممو بگن. از نگرانی اشک تو چشمام جمع شده بود! که
نکنه من قبول نشم و...» بلندتر بخندم و بگویم: «چه روزایی بود. واسه چه چیزایی حرص
می خوردیم! حالا همشون شدن یه مشت خاطره » دخترکم آرام بخندد و بگوید: «همچینم
غیرمهم

بیماری پارکینسون و علایم آن


بیماری پارکینسون اولین بار توسط دکتر
جیمز پارکینسون در اوایل قرن هجده میلادی شناخته شد و در ابتدا نام این
بیماری را فلج لزران گذاشته بودند، که بعدها به نام پارکینسون تغییر نام
یافت. این بیماری از خانواده بیماری‌های مغز و اعصاب مرکزی به شمار ‌می‌آید
و در حقیقت نواحی خاصی از مغز توانایی ترشح ماده‌ای به نام دوپامین که یک
ناقل عصبی ‌می‌باشد، را از دست ‌می‌دهند و در سنین بالا حدود ۶۰ سالگی
بیشتر شیوع دارد. البته مشاهداتی هم در افراد جوانتر دیده شده است. در اثر
فقدان دوپامین حرکات بدن نامنظم شده بطوریکه موجب علایم تومور، سفتی عضلات و
کندی حرکات ‌می‌شود.
علایم شایع و خاص پارکینسون
سخت شدن حرکت بطوریکه پاها در حالت نامناسبی به زمین کشیده شود.
وجود ارتعاش دست و پا در حالت استراحت هم زمان با لرزش بیمار
از دست دادن حس بویایی به عنوان یک پیش نشانگر
کاهش توانایی ذهنی در مراحل پیشرفته بیماری
ایج

جراحی لیزری دیسک کمر، جراحی دیسک کمر با لیزر


روشهای درمان دیسک کمر
در اغلب موارد کمردرد با درمان های ساده تر از جمله تزریقات، داروها،
ماساژ، آب درماني قابل حل است. اگر این روش ها در درمان کمردرد مفید نبود
باید عامل ایجاد کننده درد را از بین برد. در مواردی که بیرون زدگی های
دیسک مخصوصا در ناحیه گردنی، پشت و ستون فقرات وجود دارد روش جدید برداشتن
فشار دیسک از روی عصب با کمک لیزر یا PLDD نتایج بسیار عالی داشته است. در
این روش بسیار کم تهاجمی، نیازی به بیهوشی و برش جراحی نیست. این روش این
توانایی را دارد که عامل اصلی ایجادکننده بیماری، یعنی فشار ناشی از بیرون
زدگی دیسک را به طور کامل درمان کند.
 
ادامه مطلب :منبع . http://drnoghrekar.blog.ir/rss

نرگس جوزدانی


نرگس جوزدانی؛ 
کارشناس تغذیه و تناسب اندام 
نرگس جوزدانی هستم مشاوره تغذیه و رژیم درماني و از سال 1381 به مدت 10 سال است که فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی خود را در زمینه تغذیه و مخصوصا کودکان متمرکز کرده ام و تجربه موفق برنامه ریزی غذایی و مشاوره رژیمی را برای این جامعه هدف داشته ام.
همین الان با عضویت در فیت شیپ و رفتن به صفحه تیم من می توانید نرگس جوزدانی را به عنوان متخصص تغذیه به تیم خود اضافه کنید و از وی برنامه رژیمی و مشاوره تخصصی دریافت کنید! 
Fitshape -  فیت شیپ
@fitshapeir | ثبت نام در باشگاه مجازی فیت شیپ: www.fitshape.ir :منبع . http://fitshape.blog.ir/rss

جراحی لیزری دیسک کمر، جراحی دیسک کمر با لیزر


روشهای درمان دیسک کمر
در اغلب موارد کمردرد با درمان های ساده تر از جمله تزریقات، داروها،
ماساژ، آب درماني قابل حل است. اگر این روش ها در درمان کمردرد مفید نبود
باید عامل ایجاد کننده درد را از بین برد. در مواردی که بیرون زدگی های
دیسک مخصوصا در ناحیه گردنی، پشت و ستون فقرات وجود دارد روش جدید برداشتن
فشار دیسک از روی عصب با کمک لیزر یا PLDD نتایج بسیار عالی داشته است. در
این روش بسیار کم تهاجمی، نیازی به بیهوشی و برش جراحی نیست. این روش این
توانایی را دارد که عامل اصلی ایجادکننده بیماری، یعنی فشار ناشی از بیرون
زدگی دیسک را به طور کامل درمان کند.
 
ادامه مطلب :منبع . http://drnoghrekar.blog.ir/rss

7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید


7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید

۳۰ مدل لباس مجلسی بچه گانه شیک جدید۲۰۱۷مجموعه: دانستنیهای جنسی

7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید«مردی 40 ساله و دچار انزال زودرس هستم. من و همسرم هر دو به شدت از این موضوع رنج می‌بریم. خواهشمندم درباره درمان لازم راهنمایی کنید.»«انواع اسپری‌های تاخیری و کاندوم را بابت انزال زودرس استفاده کرده‌ام ولی چندان موثر نبوده است. لطف کنید داروهای موثر را نام ببرید. ممنون.»
 قبل از پاسخگویی به پرسش‌های این عزیزان، لازم است درباره درمان انزال زودرس به 2 نکته مهم توجه کرد؛ اولین نکته همان تشخیص دقیق انزال زودرس است که باید در تعریف علمی آن بگنجد چون ممکن است افراد انتظارهای متفاوتی از خود یا باورهای نادرست در این زمینه داشته باشند. باید با این افراد صحبت کرد و توضیح داد که دچار بیماری خاصی نیستند و بی‌دلیل به دنبال درمان‌های مختلف

7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید


7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید

۳۰ مدل لباس مجلسی بچه گانه شیک جدید۲۰۱۷مجموعه: دانستنیهای جنسی

7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید«مردی 40 ساله و دچار انزال زودرس هستم. من و همسرم هر دو به شدت از این موضوع رنج می‌بریم. خواهشمندم درباره درمان لازم راهنمایی کنید.»«انواع اسپری‌های تاخیری و کاندوم را بابت انزال زودرس استفاده کرده‌ام ولی چندان موثر نبوده است. لطف کنید داروهای موثر را نام ببرید. ممنون.»
 قبل از پاسخگویی به پرسش‌های این عزیزان، لازم است درباره درمان انزال زودرس به 2 نکته مهم توجه کرد؛ اولین نکته همان تشخیص دقیق انزال زودرس است که باید در تعریف علمی آن بگنجد چون ممکن است افراد انتظارهای متفاوتی از خود یا باورهای نادرست در این زمینه داشته باشند. باید با این افراد صحبت کرد و توضیح داد که دچار بیماری خاصی نیستند و بی‌دلیل به دنبال درمان‌های مختلف

7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید


7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید

۳۰ مدل لباس مجلسی بچه گانه شیک جدید۲۰۱۷مجموعه: دانستنیهای جنسی

7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید«مردی 40 ساله و دچار انزال زودرس هستم. من و همسرم هر دو به شدت از این موضوع رنج می‌بریم. خواهشمندم درباره درمان لازم راهنمایی کنید.»«انواع اسپری‌های تاخیری و کاندوم را بابت انزال زودرس استفاده کرده‌ام ولی چندان موثر نبوده است. لطف کنید داروهای موثر را نام ببرید. ممنون.»
 قبل از پاسخگویی به پرسش‌های این عزیزان، لازم است درباره درمان انزال زودرس به 2 نکته مهم توجه کرد؛ اولین نکته همان تشخیص دقیق انزال زودرس است که باید در تعریف علمی آن بگنجد چون ممکن است افراد انتظارهای متفاوتی از خود یا باورهای نادرست در این زمینه داشته باشند. باید با این افراد صحبت کرد و توضیح داد که دچار بیماری خاصی نیستند و بی‌دلیل به دنبال درمان‌های مختلف

7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید


7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید

۳۰ مدل لباس مجلسی بچه گانه شیک جدید۲۰۱۷مجموعه: دانستنیهای جنسی

7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید«مردی 40 ساله و دچار انزال زودرس هستم. من و همسرم هر دو به شدت از این موضوع رنج می‌بریم. خواهشمندم درباره درمان لازم راهنمایی کنید.»«انواع اسپری‌های تاخیری و کاندوم را بابت انزال زودرس استفاده کرده‌ام ولی چندان موثر نبوده است. لطف کنید داروهای موثر را نام ببرید. ممنون.»
 قبل از پاسخگویی به پرسش‌های این عزیزان، لازم است درباره درمان انزال زودرس به 2 نکته مهم توجه کرد؛ اولین نکته همان تشخیص دقیق انزال زودرس است که باید در تعریف علمی آن بگنجد چون ممکن است افراد انتظارهای متفاوتی از خود یا باورهای نادرست در این زمینه داشته باشند. باید با این افراد صحبت کرد و توضیح داد که دچار بیماری خاصی نیستند و بی‌دلیل به دنبال درمان‌های مختلف

7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید


7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید

۳۰ مدل لباس مجلسی بچه گانه شیک جدید۲۰۱۷مجموعه: دانستنیهای جنسی

7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید«مردی 40 ساله و دچار انزال زودرس هستم. من و همسرم هر دو به شدت از این موضوع رنج می‌بریم. خواهشمندم درباره درمان لازم راهنمایی کنید.»«انواع اسپری‌های تاخیری و کاندوم را بابت انزال زودرس استفاده کرده‌ام ولی چندان موثر نبوده است. لطف کنید داروهای موثر را نام ببرید. ممنون.»
 قبل از پاسخگویی به پرسش‌های این عزیزان، لازم است درباره درمان انزال زودرس به 2 نکته مهم توجه کرد؛ اولین نکته همان تشخیص دقیق انزال زودرس است که باید در تعریف علمی آن بگنجد چون ممکن است افراد انتظارهای متفاوتی از خود یا باورهای نادرست در این زمینه داشته باشند. باید با این افراد صحبت کرد و توضیح داد که دچار بیماری خاصی نیستند و بی‌دلیل به دنبال درمان‌های مختلف

7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید


7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید

۳۰ مدل لباس مجلسی بچه گانه شیک جدید۲۰۱۷مجموعه: دانستنیهای جنسی

7 نکته مهم درباره انزال زودرس بدانید«مردی 40 ساله و دچار انزال زودرس هستم. من و همسرم هر دو به شدت از این موضوع رنج می‌بریم. خواهشمندم درباره درمان لازم راهنمایی کنید.»«انواع اسپری‌های تاخیری و کاندوم را بابت انزال زودرس استفاده کرده‌ام ولی چندان موثر نبوده است. لطف کنید داروهای موثر را نام ببرید. ممنون.»
 قبل از پاسخگویی به پرسش‌های این عزیزان، لازم است درباره درمان انزال زودرس به 2 نکته مهم توجه کرد؛ اولین نکته همان تشخیص دقیق انزال زودرس است که باید در تعریف علمی آن بگنجد چون ممکن است افراد انتظارهای متفاوتی از خود یا باورهای نادرست در این زمینه داشته باشند. باید با این افراد صحبت کرد و توضیح داد که دچار بیماری خاصی نیستند و بی‌دلیل به دنبال درمان‌های مختلف


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »